Resultatet av vinterns arbete vid ritbordet -  nya etsmodeller i skala N

Last changed
2010-06-27

Start Qce
Spårrensare
Resgodsvagn
F5 /  Fv1
Två versioner av Qax 
Generator/Manövervagn till ballasttåg
Specialvariant av Qax
Med drivning
Tc-loket Ogt
Ogräsbekämpningsvagn
 

Under den snörika vintern 2009-2010 tog jag mig tid att försöka samla upp ett antal önskeprojekt.
Jag ägnade åtskilliga timmar framför datorn och samlade foton som skulle ligga som underlag till 
de ritningar och etsunderlag som skulle tas fram
för modellbyggena.

Top

Högst upp på önskelistan fanns en spårrensare som jag fångat på bild någon gång i slutet av 90-talet.
 
Tänkt att stå som avställd vagn på något ogräsbevuxet stickspår på någon av stationerna.
En annan modell jag länge funderat på är Banverkets Tc-lok, en uppföljare till det Tb-lok som jag tidigare 
tagit fram som etsbyggsats..
 
Den variant jag var ute efter var det blårandiga paret som drar ogräståget och andra arbetståg.
Men mitt under den snörika vintern kändes det som om modellen även krävde komplettering för att 
klara  den snöröjningstjänst, som ju var förebildens ursprungliga funktion. 

Problemet med Tc-loket är att kunna hitta en tillräcklig smal och pålitlig drivning som passar i loket.

Så tills jag hittar någon som kan ordna en bra drivning kommer jag att använda "alternativa" lösningar
Det är där Qax-vagnen kommer in i bilden.

Den är egentligen en Generator/följevagn i ballasttågen, men skulle även kunna passa som en diskret
"påskjutare" i Banverksmålning. I Qax:en kan man t.ex använda samma drivning som till Hg-loket.
Man får dock lov att göra om Qax:en från tvåaxlig till fyraxlig när man monterar detta driv i vagnen. 
När jag upptäckte att Qax:ens föregångare var en ombyggd resgodsvagn av typen F5/Fv1  
blev jag genast sugen på att även ta fram en modell av den mycket vanliga resgodsvagnen.

En sådan modell borde dessutom vara intressant för fler N-rallare, jämfört med de övriga 
önskmodellerna som är lite mer udda. Äntligen en vagn som passar till Hg-loket också.

Top

Före påsk skickade jag in underlagen till de första provplåtarna till Affärstryckeriet i Västerås som tog fram de filmer som sedan skickades in till etsfirman NJ Innovation i Eskilstuna.

Den här gången gick processen fort.
En vecka senare kom plåtarna med posten
och då hade det ändå varit påskhelg i mellan.

Inför provskottet hade jag komprimerat klämt
in alla modeller på två provplåtar.
Senare bör varje modell ligga på en egen plåt
om man skall ta fram serier till byggsatser.

Här har avbitaren tagits fram för att börja plocka isär etsarken i sina beståndsdelar,
vagnssidor, boggier, tak, räcken och
smådetaljer i en salig blandning.

Det är nu "avlusningen" börjar.
Varje modell består av rätt många mer eller mindre invecklade detaljer som ibland skall vikas i flera lager.

Det finns alla "möjligheter" till att glömma bort någon detalj eller vikning.

Man jobbar med en exakthet på 0,125 mm
så det är lätt att räkna fel ibland.

Att provbygga en ny modell är bland de roligaste momenten.

Här är fyra av modellerna efter ett par kvällars arbete. Tc-loket och spårrensaren längst fram.

Resgodssvagnen och dess "kusin" Qax i bakgrunden.
    
Så här ser vagnssidor och underrede ut till
ogräsvagnen. De andra vagnarna är uppbyggda på liknande sätt

Läs mer om varje modell genom att välja modell
i menyn längst upp på sidan. 
                   Top
Top