Grusvagn  Qbd

sidan uppdaterad:  2008-08-27  Back


  Modell Om bygget av modellen Fler bilder

samtliga foton: Olle Frykmo

Förebild 
 
Makadam / grusvagn Qbd
 

Här på bangården vid Valskog i mitten av 90-talet då dessa vagnar var gråmålade. Senare har många vagnar målats om i Banverkets gula färg.

Modell 

                      

                         Modell i skala N 
Lämpliga vagnar för ombyggnation: finns både hos
Minitrix (nr 13279), till vänster och Fleischmann (nr 8525), till höger

Den färdiga vagnen är en Fleischmann-vagn av tidigare modell.

                                                           

  top

Om bygget av modellen 


Den grå vagnen är ombyggd enligt "recept" av Jens Dahlström i Modelltåg 92, som visserligen avsåg en H0-vagn men det går lika bra med N-skalevagnarna.

I korthet går ombyggnaden ut på att 
Översta falsen på baljan kapas
Spaken för tömning tas bort och hålet täcks över
(Fleischmann)
En skyddsplåt monteras över bromscylindern
(på bilden till höger)
 
 
 
 
Här är båda vagnarna isärplockade för att lättare kunna kapas och målas.

På Fm-vagnen plockas de öppningsbara lossningsluckorna bort och spaken kapas av, därefter limmas luckorna tillbaka.
Minitrixvagnens boggier skruvas lätt bort. Boggierna kan tas bort även på Fm-vagnen, men var försiktig med den tunna fjäderstången som håller kopplet på plats. Den sprätter lätt iväg. 
(J
ag hittade faktiskt min, trots att den kom på källargolvet)
 

Den översta falsen på baljorna skall kapas för att efterlikna den svenska vagnen. Det kan göras med en kapskiva, men ta det försiktigt eftersom plasten smälter ihop av värmen.
Efter kapningen filas kanterna till och baljorna slipas med fint sandpapper.
Till höger är båda baljorna kapade. 
Notera skillnaden, Minitrix balja är lite lägre och lite längre.
Skyddsplåten till bromscylinder kapas till av 0,5 mm styren.
Plåten är 9*9 mm och skall fästas på kortsidan ovanför bromscylindern, i vänsterkant på baljan så att stegen får plats bredvid. Ett urtag för göras för en fals på baljan.

Hålet efter lossningsspaken sätts igen med en liten styremplastskiva, se pilen.
Underredena är också olika, på Minitrixvagnen (och äldre Flm-vagnar) är underredet i plast och genombrutet i stegänden.
Underredet på de nyare Flm-vagnarna är i metall och ej genombrutet eftersom golvet döljer ett kulisskoppel. 

Hela vagnen inklusive underrede
grundmålas med en ljust grå färg. Jag har använt Humbrol nr 1 blandat med lika delar vitt målat med färgspruta utom på boggierna där jag penselmålat för att inte få färg på hjulen som jag inte monterade bort.

Vilken färgtyp man använder beror givetvis på vad man själv känner sig hemma med. Jag föredrar (tyvärr) lösningsmedelsbaserade färger som torkar lite långsammare som grund och ytfärg samt att avsluta med akrylfärg av konstnärstyp till "vädrings delen"


 Även träplattformarna grundmålas med samma ljusa gråa färg.
 
Gjutningen av plattformarna har en trästruktur. Genom att måla över plattformarna med en tunn brun färg får man trästruktur och skarvar att framträda.
 
Efter grundfärgen har torkat har jag fortsatt att måla vagnen med humbrolfärg och pensel i två olika gråa kulörer. Den ljusare färgen skall efterlikna de ytor som är reparerade eller bättringsmålade.
 
Därefter fortsätter jag penselmåla med akrylfärg.
Färgen är mycket utspädd med vatten, järnoxidrött, brun umbra och  lite gulockra för att få fram olika grader av slitage och rost. Man kan även som på den vänstra vagnen, torrpensla vissa ytor.

 
Klicka för en större bild
              Klicka på bilden för en större bild

 

top

Fler bilder 

Klicka för en större bild

En av modellerna på ett stickspår vid Skultuna station

top

Varje vagn får en unik färgsättning då slitage, reparationer och rost satt sina spår.
Här fem olika modeller

    

Och här några av förebilderna på mitten av nittiotalet
innan vagnarna började målas gula.