British Rail   -    BR Class 37  -  Diesel

sidan uppdaterad:  2008-08-27  Back


Förebild Modell   Fler bilder

samtliga foton: Olle Frykmo

Förebild 

                                                            

British Rail Class 37 - Diesel
Kraftigt dieslelok för gods och persontåg

Tillverkningsår: ...
Tillverkare: ... 

Längd:  ... 
Hjulbas:   
Axelföljd: Co-Co
Modell 
 
Bachmann - Graham Farish - kat.nr 37 1155    Class 37 nr 417 Highland Region

Taket ommålat i mörk färg och därefter är modellen lätt vädrad.
Fler bilder 

top