Presentation av de olika trafikbolag som sköter transporterna på anläggningen 

TGOJ Banverket Övriga Regiontrafik British Rail

TGOJ - modern period 2000-2007

TGOJ:s moderna lokpark utanför verkstaden.
 
Loktyp Beskrivning
T66 Modell från Kato, egen målning, dekaler från Nmodell 2006/2007
RC2 Modell från Fleischmann, egen målning, dekaler från Nmodell Målad 2003
T44 Modifierad byggsats från Nmodell, egen målning med specialdekaler Byggd/målad 2006/2007
V10 Modell från Arnold, ommålad av JS Design Inköpt 2001 ?
Ma Scratchbygge med specialdekaler Byggd 1995, målad 2006

 TGOJ - orange period från 60-tal till 90-tal

Den första generationen Ellok och motorvagnar på TGOJ:s banor var ursprungligen på 50-talet målade i grönt och gult för att senare målas om i den klassiska oranga färgsättningen.
På bilden finns samlat de flesta typer som TGOJ använde, Ub-loket fattas.
  

top

  Loktyp Beskrivning
  X21 Scratchbygge i styrenplast, 2 vagnar, Tomixdrivning Byggd 1991
  Ma Scratchbygge i styrenplast, Minitrix Ae 6/6 chassie Byggd 1992
  Bt Scratchbygge i styrenplast, Minitrix DB 111, ej färdigbyggd Byggd 1992
  Bt Scratchbygge i styrenplast Byggd 1992
  Hg Scratchbygge i styrenplast, saknar drivning Byggd 1994
X20 Scratchbygge i styrenplast, 4 vagnar, Tomixdrivning Byggd 1991
X22 Scratchbygge i styrenplast, 2 vagnar, Tomixdrivning Byggd 1991
  
Banverket - underhållsfordon                           (Uppdaterad 07-03-11)
Några av Banverkets underhållsfordon i både äldre orange målning och den modernare gula.

top

 
  Typ Beskrivning
  OGT Ogräsbekämpningsvagn Scratchbygge i styrenplast på "slaktad" personvagn Byggd 2004
  OGT Manskapsvagn Ibertren SJ personvagn, ommålad Byggd 2004
  Tb - gul målning, med snöplog Scratchbygge eget etsark, prototyp till Nmodells byggsats * Byggd 2004
Tb - gul målning senaste märkning Scratchbygge eget etsark, samma som Nmodells byggsats * Byggd 2005
  Tb - orange målning Scratchbygge eget etsark, samma som Nmodells byggsats * Byggd 2005
  Tb - gul målning   Scratchbygge eget etsark, prototyp till Nmodells byggsats * Byggd 2004
  * Samtliga Tb byggda på ett lätt modifierat Atlas GP35-chassie   
   
LMV  Etsad kåpa från Entec med scratchbyggd överdel, Tomix-driv Byggd 2007
PMV  Etsad kåpa från Entec, Tomix-driv Byggd 2007

Övriga trafikbolag och museiföreningar  
Banan trafikeras lite mer sporadiskt av andra trafikbolag med genomgående transporter och persontrafik.
Dessutom håller den lokala fordonsförening till på verkstadsområdet. De renoverar och bevarar såväl spårbundna fordon som klassiska bilar.

top

Bakom fordonsföreningens lok står ett par fordon från två av de övriga trafikbolagen.
  

top

  Loktyp Beskrivning
  X10 Västmanlands Lokaltrafik Scratchbygge i styrenplast, 2 vagnar, Tomixdrivning Byggd 1995, ny drivning 2002
  T44 Green Cargo Byggsats från Nmodell, egen målning Byggd 2005

   

Här är fordonsföreningen samlad utanför lilla lokstallet där arbete pågår med en Bjurströmlokomotor.
  

top

  Loktyper Beskrivning
  Bjurström typ 5  4 olika modeller Scratchbygge i styrenplast utan drivning Byggda 1998 ?
  Y6 Byggsats från Togdillen, extra detaljerat, Tomixdrivning Byggd 2003
Y6 Släpvagn (UCF06) Byggsats från Togdillen, vädrat och graffittimålat utan drivning Byggd 2003
Bjurström typ 18 Scratchbygge i styrenplast utan drivning Byggd 1998 ?
Du2 Färdigmodell från Fleischmann Inköpt runt 1997
 
Modern regionaltrafik
Regiontrafiken på den modernare delen av anläggningen som omfattar sträckningen mot Rambo och Engelsfors sköts av Reginamotorvagnar från "trafikföreningarna"  Tåg i Bergslagen och Tåg i Mälardalen
som för närvarande köper insatserna av Tågkompaniet respektive SJ.
Här har några tåg samlats vid Skultuna station

   
På bilden nedan är tågen uppställda vi Engelsfors och har sällskap med ett tåg i Västtrafiks märkning som senare "faktiskt exporterades" till Västergötland.

top

  Målning Beskrivning
  Gul X53-3  Västtrafik 3-vagnarståg Byggt 2006
  "Röd" X51    Tåg i Bergslagen 2-vagnarståg, 1:a prototyp Byggt 2005
Blå X52-3  SJ 3-vagnarståg Byggt 2006
Blå med röd rand X50     SJ/VL 2 vagnarståg Byggt 2006
Blå X52-3  SJ 3-vagnarståg Byggt 2006
"Röd" X51    Tåg i Bergslagen 2-vagnarståg  Byggt 2006
  
Samtliga modeller är scratchbyggda från egna etsark på kraftig modifierade Kato-chassien.

 

British Rail - utländska gäster
Mycket av inspirationen till banan kommer från de Brittiska öarna både från Modelltågslitteratur och tidningar och ett par tågluffningar i början på 80-talet. Därför finns det också en påbörjad uppbyggnad av en brittisk lokpark med lok som trafikerat de norra delarna av öarna, med tyngdpunkt på Skottland.
  
  Loktyp Beskrivning
  Class 40 Modell Graham Farish, ommålad med specialdekaler Inköpt 1993
  Class 37 Modell Bachmann/Graham Farish, lätt ommålad Inköpt 2006
Class 08 Modell Graham Farish, ommålad med specialdekaler Inköpt 2001 ?
     

 

top