Diesellok   -   T44  -  SJ/Green CARGO , TGOJ

sidan uppdaterad:  2007-02-22  


Förebild Modell Ombygge o målning  Fler bilder

samtliga foton: Olle Frykmo

Förebild 
T44 

Green Cargos T44 407 vid godsbangården i Västerås.

Fotot taget i juni 2003


 
Tillverkningsår: 1968 - 1987
Tillverkare: ASEA 
....

 

 
Längd:    15,4 meter
Hjulbas:   7 meter
Axelföljd: Bo´Bo´

* Uppgifter från Svenska Lok och Motorvagnar
Modell 
Modell 1

Modellen avbildar förebilden från bilden ovanför alltså:
Green Cargos T44 407.

Kåpa och underrede  från Nmodell/Modellproduktion med drivning från Rocos V90-lok.

 

Modell 2

Modellen avbildar TGOJ:s T44 278

Kåpa från Nmodell/Modellproduktion.
Underredet är nu modifierat så att det baseras på Rocos orginalunderrede med några modifieringar. Detta för att få bättre gångegenskaper. 

Modellen är sedan "superdetaljerad" med egna etsade gångbord, räcken och smådetaljer.
 

  top

 
Bygge 
   
Ombyggnad av drivning och "konvertering" till TGOJ-lok
I samband med att jag som bonus vid en beställning av TGOJ-dekaler till mitt Ma-lok fick några T44-dekaler på köpet från Bosse Japlin, kunde jag inte låta bli att måla om ett av T44-loken till TGOJ-färg. Det är ju trots allt TGOJ som sköter stora delar av trafiken på min anläggning.

Som första steg byggdes underredet om, därefter målades modellen om i TGOJ-färger med de nya dekalerna. Här har modellen fortfarande kvar buffertbalk och handräcken från orginalets tyska V90-lok från Roco. Inte så snyggt, men det skapade ny idéer......
  
Hur modellen byggs om:
Modellens orginalunderrede ställde till problem för många av oss som byggt loket.
Micke Carlsson kom på ett sätt att bygga om underedet med hjälp av det ursprungliga metallunderredet från Roco-loket. Se Mickes byggbeskrivning......
 
Längst bak syns Modellproduktions underrede i orginalskick, därefter samma typ av underrede som fått släppa till de båda ändstyckena som monterats fast på det främre, nu förlängda Roco-underredet.
Nästan enligt Mickes beskrivning.
 
Längst bak ett Green Cargo-målat lok med orginalunderede.
Längst fram det ombyggda loket som snart skall målas om till TGOJ-färger
 

top


 

Det var nu jag började sakna förebildens räcken, så jag började med några pappersskisser som underlag för de kommande ritningarna för etsplåten.
 
 
Här med Creen Cargo-kåpan monterad.
Gångborden kommer att passa till både orginalchassiet och det ombyggda.
  

 

Modellen och etsarket med nya detaljer....

top

Förutom gångbord och räcken fick jag med några fler smådetaljer på etsarket.
 Plogar i front och akter, sandboxar på buffertbalkarna och ett par "attrapper" som markerar sidorna på ett par mindre tankar långt bak.
 
Här syns gångbordens räffling 
och plogarna i fronten.

 

top

Fler bilder 

   
Green Cargo-loket i tjänst vid Skultuna station

   top

 

TGOJ-loket framför en specialtransport vid Skultuna station  2006-12-29, jo det var en grön vinter det året.

 

top