En mellansvensk modelljärnväg i skala N
Olle Frykmo, Skultuna     

A very Swedish N-scale layout

     Svarttåg
Startsida
Rc-loket  - 
Från blått till svart
Personvagnarna 
Från Eurofima till A7/B7 
Manövervagn AFM7
med kamerafunktion
Modellbilder på svarttåget