Ellok Rc3 och Rc6   - konvertering från Fleischmann Rc2

sidan uppdaterad:  2013-07-06  


samtliga foton: Olle Frykmo

Förebilder 

Rc3
Tillverkningsår: 1970-1971     
Ombyggnadsår 1993-2002
Tillverkare:        ASEA  
Byggt antal        10
Ombyggt antal    26

 
Längd:    15,25 meter
Hjulbas:   2,7 + 7,7 meter
Axelföljd: Bo´Bo´
Effekt:     4*900=3600kW

Rc6
Tillverkningsår: 1985-1988     
Ombyggnadsår 1992-1995
Tillverkare:        ASEA  
Byggt antal        40
Ombyggt antal   60

 
Längd:    15,25 meter
Hjulbas:   2,7 + 7,7 meter
Axelföljd: Bo´Bo´
Effekt:     4*900=3600kW
   
Modeller

top

Om bygget av modellen 

top

Utgångspunkt för arbetet är två stycken 
Fleischmanns RC2 Art.nr 736 502 .

Loken skall konverteras
till Rc3 respektive Rc6.

Här har arbetet påbörkjats med nedmontering av takdetaljer
.

 

Nya etsdetaljer togs fram till loken.
- Ventilgaller för både Rc3 och Rc6
   och en box för placering på Rc6-lokets tak
:  
Fronten skall kompletteras med etsade räcken och fotsteg  samt kantiga buffertar.
 
Här har det nya gallret monterats på Rc6-loket  
Taket på Rc6-loket skall byggas om.
   
Nya detaljer har skurits ut i 0,25mm styrenskiva.
De nya takplåtarna provas in.
 

top

Grundmålning med grå metallprimer 
Slutmålning med svart och gul Humbrollack.

Taken målas grå, men med svarta plåtar ovanför hytterna.
Takdetaljer på Rc6-loket 
Mer förebildslika ersättningsplogar i gjuten resin från Swed-N:  
Färdiga modeller

 Rc3
Rc6 


Båda modellerna har  förutom konverteringen fått
- dekoder inbyggd
- röd slutbelysning


top