Några vinterbilder med Tb-lok från ett litet diorama
DLL 3106 i tjänst under Entecs smäckra N-skalebryggor

Loket är extrautrustat med ett främre plogblad. Det ingår inte i byggsatserna.
Plogbladet på bilden är utskrivet med bläckstråleskrivare på styvt papper.
  
Samma lok från ovan vid Rambo station

 
Snön på bilderna är tillfälligt utlagd på dioramat och består av sötningsmedel,"Canderel", i pulverform.
Snöovädret är skapat med hjälp av ett par väderfilter i bildbehandlingsprogrammet.
 
  
Delade åsikter om hur snön skall läggas ?