Ellok   -   Du2  -  SJ

sidan uppdaterad:  2008-08-27  Back


Förebild Modell   Fler bilder

samtliga foton: Olle Frykmo

Förebild 
SJ  Du2 

Du2 424, uppställt vid SKÅJ:s lokstall i Sala, Januari 2003

Loken byggdes ursprungligen som littera Dk eller Ds.
Vid byte till ny motortyp i mitten av 50-talet fick loken littera Du.

Loken med littera Du2 var dessutom multipelkörbara.

 
Tillverkningsår: 1932 - 1943
Tillverkare: ASEA 
....

 

 
Längd:    13 meter
Hjulbas:   9,4 meter
Axelföljd: 1´C1´

* Uppgifter från Svenska Lok och Motorvagnar
Modell 
Modell i skala N  

Fleischmann orginal nr FL-7368 utan modifieringar.

Modellen är verkligen en prydnad för svenska N-rallare. 

 

  top

Fler bilder 


Ett Du-lok drar det sista persontåget som stannade vid
Skultuna station 1967.

Foto från Skultuna Hembygdsförenings samlingar

 

top

Här är modellen på väg in mot Skultuna station
 
Samma modell, men vid bergssidorna på kanalmodulen.

top