Lokomotor  - Bjurström - Typ 8

sidan uppdaterad:  2008-08-27  Back


Förebild Modell Om bygget av modellen Fler bilder

samtliga foton: Olle Frykmo

Förebild 

< Bild saknas >

Denna lokomotor tillverkades i ett stort antal och med olika utseende beroende på köparens behov.

Lokomotorn hade hos SJ littera Z

Några exemplar fanns så sent som år 2000 kvar i drift.

 
Tillverkningsår: 1926 - 1943
Tillverkare: AB Slipmaterial, Västervik
Tillverkat antal : 134

 
Längd:     ca  5  meter
Hjulbas:   ca 1,9 meter

* uppgifter från Svenska lok och motorvagnar 2000 samt
  SJK Småbaneavdelnings bok om Bjurström-lokomotorer
Modell 

De två översta modellerna är byggda som typiska Typ 8 utan direkt förebild
 

Förebilden till denna Typ 8 är Slipmaterial nr 90 som
såldes till Ramnäs bruk 
Denna modell är målad i det leveransutförande som
SJ:s tidigaste lokomotorer hade.

  top

Om bygget av modellen 
Samtliga modeller är byggda utan drivning med 
kåpa i styrenplast och räcken av 0,3 mm mässingstråd.
Bufferterna är små spikar, typ rälsspik. 
 
 
 
 

                         

top

Fler bilder 

top