Manövervagn AFM7  - modell med ombordkamera

sidan uppdaterad:  2013-07-06  


Förebild 
AFM7 5544 vid Hallsberg den 26 maj 2013

 
Tillverkningsår: 1988
Tillverkare:       Kalmar Verkstad 
Byggt antal      3
 


Längd:    26,4 meter
Hjulbas:   2,5 + 18,5 meter                                    * Uppgifter från Svenska Lok och Motorvagnar
Manövervagnen tillverkades i tre exemplar avsedda att köras i pendeltrafik tillsammans med Rc6 och användes i början framförallt i trafiken Stockholm  Uppsala.

Modellen av vagnen har utrustats med en trådlös ombordkamera för att kunna visa en tågförarvy på en skärm i samband med utställningar.
Modellen har bara byggts i ett exemplar och finns inte tillgänglig som byggsats.
Modell 

top

Modell av samma vagn med ombordkameran skymtande i högra vindrutan          En video inspelad med kameran

 

Om bygget av modellen 

top

En specialvariant av etsplåten till A7/B7-konverteringen togs fram för just denna modell.
Vagnens ena ände skall vara utformad som en Rc-lokshytt.
I övrigt byggdes vagnen på samma sätt som de vanliga personvagnarna på ett Roco Eurofima-underrede.

Skillnaden var att takpartiet över hytten fick formas för hand.
 
Den färdiga vagnskorgen bredvid underredet där kamerasatsen från
FBC-Mascinen monterats.

Monteringen av kameran och strömupptagning på vagnen gjordes hos leverantören för att alla lödningar skulle bli korrekta.
Kameravagnen kommer att gå i par med en annan personvagn som även den fått strömupptagning på samtliga axlar.

På det viset fördelas antalet strömupptagningspunkter över en  längre sträcka och minskar risken för tillfälliga strömbortfall vid körning i växelgator eller spår med sämre spårläge.

På bilden syns även mottagaren för den trådlösa signalen.

  
Provkörning av de båda parkopplade vagnarna över en av anläggningens broar.
Manövervagnen som normalt går antingen sist eller först i tåget skall därför utrustas med en plog under förarhytten.

Till plogen användes en resingjuten plogsats från Swed-N.
Den ingår i en detaljeringssats till Rc-loket och fick kompletteras med ett par tunna styrenskivor för att fylla ut det hål som finns för lokets koppel.

   
Vagnen har ett mycket speciellt utseende med den "höga pannan" över Rc-lokshytten 

Från andra hållet liknar vagnen mer en vanlig personvagn.