X2000  
Bygglogg - fullversion av X2000


Top

Efter bygget av prototypmodellen bestånde av drivenhet, mellanvagn och manövervagn gjordes en del justeringar på plåtarna.

För att få med samtliga sju vagnar i ett X2000 tåg går det år två etsplåtar i A3-format.
De nya plåtarna kom hem strax före nyåsafton, så en hel del helgtid gick åt att lossa detaljer och klippa rent de etsade delarna.

  Den plåt som innehåller delar till de fyra vanliga
resandevagnarna.

Den andra plåten inehåller "loket", manövervagen och
bistrovagnen.

Till saken hör att det här var version 2 av plåten
och normalt är det den version som innehåller flest missräkningar och det här var kanske inget undantag.

Version 1 är ju alltid ett prov och där räknar man med att en hel del behöver ändras.

När man gör version 2 brukar det ha dröjt ett tag sedan v1.
Man har då inte full koll på de kryptiska anteckningar man gjort och missar ibland idén med ändringarna.

Dock var det inga fel som inte gick att fixa med kapskiva, styrenark och lite lim.

Och någon version 3 kommer inte att behövas då den inte skall gå ut i serieproduktion.
Annars brukar man i version 4 ha en plpåt framme som fler än konstruktören kan bygga samman till vad som är tänkt
.

120110

Här har jag kommit en bit på väg med de nya vagnarna.

Inget nytt i byggtekniken jämfört med prototypmodellen men däremot många fler moment som behöver upprepas och upprepas i hart när det oändliga känns det som.

Till vänster de hopvikta kåporna
Till höger några av de förlängda underredena från Katomotorvagnarna

------------------------------------------

Det som framförallt behövde förbättras  var boggiekonstruktionen till loke, där jag inte kan använda Katounderredena  och hade provat med en etskonstruktion som inte blev så lyckad och som inte hade möjlighet att ta upp ström på egen hand.


Top

 
Den stora utmaningen låg nog inte på konstruktionsplanet.
Det var att försöka genomföra bygget lite mer disciplinerat än vanligt och inte hoppa direkt på de roliga delarna med slutfinish på kåporna.
Med så här många vagnar är det en hel del upprepande av tråkiga moment som behöver göras innan man ser resultat i bygget.

De tråkiga momenten innebar att allt arbete med inpassning och justering av underreden och kåpor skulle göras klart först så att tågets gångegenskaper var säkrade
På det viset hoppades jag att inte vagnssidor och fönster skulle skadas vid behov av efterjusteringar.

- Kåpornas höjd skulle vara lika i båda ändar på samtliga vagnar
- Kopplingar mellan vagnarna skulle vara utprovade så att vagnarna inte hakar i varandra i kurvorna
- Elektriska opplingar mellan vagnarna skulle också vara klara.
- Belysningspaketen med dekodrar skall vara klara och kopplade.

Top

Resandevagnar och underreden
 

Det här är kåpan till en av de fyra vanliga resandevagnarna.

Konstruktionen är öppen och betydligt enklare jämfört med Reginakåporna, men inte fullt lika styv.

Vagnssidan bredvid kåpan skall monteras långt senare

'

 

 

Underredena kommer från en Katomotorvagn och är
rejält bantade. Den övre plattan med säten är borttagen
för att kåpan skall komma på rätt höjd.

Underredena är förlängda med hjälp av L-profiler,
fästa med epoxi,

En styrenskiva haar fässts i varje ände för att fylla ut vagnslängden.

 
 

     

Jag använder samma "recept" för förlängningen som till Reginatågen, både för resandevagnarna och till Bistrovagnen som är modellens drivenhet.

Det är lite mer jobb med drivenhetens delar.

Överst en färdig drivenhet (med dekoder och sladdhärva)

Nedanför de olika delarna i drivenheten
- Överdel med strömupptagningsbleck
- Boggier och motor som inte behöver ändras
- Däremellan drivaxlarna, varav den ena har förlängts.
- Längst ned den kapade och förlängda metallvaggan.


 

 

Top

 Elektrisk kontakt mellan vagnarna
Katodriven är normalt mycket bra med god strömupptagning.

Men genom att koppla samman vagnarna elektriskt minskarr man risken för tillfälliga stopp i växlar och vid sämre spårläge som ibland förekommer i N-skalan.

Och med ett sjuvagnars X2000 får man gemensam
strömupptagning på 28 axlar.......

Tidigare har jag provat lite olika mer eller mindra bra varianter
Kroiss ledande koppel och hemgjorda småkontakter.
Det har antingen blivit klumpigt eller svårhanterligt.


 
Den här gången provar jag en ny produkt
Mikrokoppel med färdiglödda tunna koppartrådar från
www.ledbaron.de, samma ställe som jag köpt de pyttesmå
Mini-LED.arna till belysningen.

Kopplen är 1 mm breda och kablarna är väldigt smidiga.
Men man får hantera de känsliga lödningarna försiktigt.


Så här ser det ut vid öppningen i kåpan, där det är tänkt 
att kabel och koppel skall kunna petas in när vagnarna
är sammankopplade.

Inte heller den här varianten lär bli problemfri.
Det är alltid krångligt att koppla samman enheter


Top

Lokets boggier - en mix av gammalt och nytt
X2000-loket är ett kapitel för sig i bygget.

Det skiljer sig kraftigt från resandevagnarna och manövervagnen. Det är betydligt kortare och har givetvis en helt annan typ av boggier och hjul.

På modellen kommer inte drivningen att sitta i loket
utan i bistrovagnen av praktiska orsaker,


Det som ställde till huvudbry var boggiekonstruktionen.
Den egna ets
konstruktionen jag provade på protoypen blev inte så lyckad och gick inte att komplettera med strömupptagning.
-

 
Lösningen hittades i skrotlådan.
Ett antal 20 år gamla Ibertrenchassien fick släppa till boggierna.
De hade tidigare använts till de några X20-motorvagnar
innan de ersattes av Tomix-chassien,

De klumpiga boggierna bantades ner till ett minimum.

En ny kabel löddes till strömblecket och träddes upp till ovansidan.

Inte så vackra eller förbildslika kanske, men......

    
Förhoppningsvis skulle de etsade boggiesiddorna
dölja skavankerna
 
Tre etsade lager tar fram lite X2000-karaktär årt sidorna.

Top

X2000-loket med de nya boggierna på plats.

Top

Istället för standardkoppel
Katomotorvagnarna har en egen standard för koppel
De fungerar bra, men passar inte så bra, varken på Reginatågen eller X2000 som har betydligt större överhäng i vagnsändarna.
 
På de senaste Reginorna och X55:orna som levererats till kund har jag använt kulisskoppelfästen med standardkoppel

Monteringen är rätt knepig eftersom kulisskopplet tar mycket plats. Däremot är det givetvis lätt att koppla samma och isär vagnarna när väl kopplen är på plats.

På X2000-modellen var det sämre med plats och  
avståndet mellan vagnarna skulle bli alltför stort om man inte lade ner väldigt mycket jobb på varje vagn, och det är ju rätt många vagnar i två X2000-tåg......
 
Det fick bli ett försök med en enkel tillbockad krok av 0,5 mm tråd instucken i fästhålen för Katokopplen.

Givetvis mycket svårare och trassligare när man skall koppla samman och isär vagnarna. 
Men eftersom tågen kommer att stanna på min egna anläggning kan jag tänka mig det omaket.

Troligtvis kommer jag att lagra tågen fast kopplade i en eller två sektioner.

     

Top

Dags för provkörning av konstruktionen.
Så här långt har jag (nästan) lyckats att genomföra bygget efter den disciplinerade planen
Drivning och manövervagn har fortfarande gapande hål och slitsar i fronterna och vagnssidorna ligger fortfarande orörda på bänken.

Som belöning är det nu dags att provköra de båda tågsätten.
Provbanan i hobbyrummet är en utmaning för modellerna, 
 - dåligt spårläge med svackor och en kurva med rätt skarp radie sätter modellerna på prov.
Klarar dom provbanan, kan dom med största sannolikhet rulla rätt bra på utställningsbanan.
    

Top

 

Sammanfogning av frontpaket och kåpa
Nu skall paketen med frontplåt och belysning passas in i kåpan
Infästning först med lim för att få dom i rät postion, sedan spackling med epoxilim för att stabilsera infästningen
   
Mera spackling med både flytande och knåd-epoxi

Därefter finspackling med filler. 

Färdigsnidat nosparti 
Många takdetaljer blir dt på ett helt X2000-tåg

Top

Målning.
Kåporna grundmålas med klar lack för metalL:

På det viset får jag både en bra grundfärg för de delar som skall målas vidare med färg och en bra lack för de ytor som skall ha metallfinish.

Maskning av metallytorna med tejp
SJ-grått blandat från olika gråa Humbrolnyanser
Modellen med orginalutöförande innan dekalerna har satts.
Ett av dekalarken till X2000-tågen som skall ge rätt karaktär
till vagnarna i orginalversionen-
Den grå versionen med stubbnos Närbild av nosen

Top

Slutmontage
12-03-30
    
Trågen vid ströavtagarna får en del detaljer hämtade från skrotlådan, inte exakt efter förebild, men ändå rätt nära.

 


Top