Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .


Modell av stationshus vid Köping Köpings hamn

Stationshuset sommaren 2016 - Med restaurang Athos i delarna till höger.Stationen byggdes under andra halvan av 1860-talet för Köping-Uttersbergs Järnväg. Under 1940-talet kompletterades stationsdelen med ett hamnkontor i de två tillbyggda delarna på vänstra sidan.

.Tekniken för modellen är kartongbygge med printade fasader som klistras på kartong av olika tjocklek. Det gör det relativt lätt att göra korrigeringar om något inte stämmer under arbetet, allt finns ju kvar i datorn och man kan skriva ut den justerade delen.      

.

    


     En video som beskriver bygget
...

.

.Modellens framsida - hamnsidan, där det idag finns en servering

.Baksidan -som var perrongsida när det begav sig, före 1875Lite kortfattad historik kring byggnaden

  • 1865-1866 Stationshuset uppfördes och nyttjades från början gemensamt av de båda nyöppnade linjerna Köping-Uttersbergs Järnvägför trafiken till industriorterna längs Hedströmmen samt Köpinh-Hults Järnväg för trafik mot Örebro

  • 1875All persontrafik flyttades till den nya station som byggdes på andra sidan hamnen när Stockholm-Westerås Bergslags järnväg öppnadesStationshuset blev kvar som administrativ byggnad för KUJ och godsstation vid Köpings hamn

  • 1940-taletByggnaden kompletterades med ett hamnkontor i de två tillbyggnaderna till höger på nedre bilden

  • 1968Godstrafiken fanns kvar vid stationshuset fram till 1968

  • 2019I hamnkontorets byggnad har idag Köping-Uttersbergs Järnvägs museiföreing sina lokalerI stationsdelen serveras luncher vid restaurang Athos som på sommaren har uteservering med idyllisk utsikt över Köpings hamn