Westerkvarn, slussar och kraftstation

Westerkvarn, locks and power-station

 Åter till kartan
 Back to map

..

.. 

a

Bilder och beskrivningar Pictures and descriptions

Slussområde

Kraftstation

The lock-area 
Power-station
  
Här vid Westerkvarn / Mölntorp finns ingen järnväg i närheten, men den härliga miljön med slussar och ett mindre kraftverk vid ån har fått mig att ta med et område med inspiration härifrån på min anläggning.

Att sedan min fru kommer härifrån kanske förklarar varför jag kommit att utforska denna miljö.

You cannot find any railrailroad here at Westerkvarn / Mölntorp. But the interesting surroundings at the Kolbäckså river with the locks at the channel and a small power-station has inspired me to model an area like this at the layout.

One more reason, my wife is born here. Thats why I´ve spent so much time exploring the area.