Beställningsjobb 

 Tomta gård - fristående diorama i skala 1:160         

2013-12-21

 
Intro
Bilder från bygget av dioramat Bilder från
dioramat
Förebild Mangårdsbyggnad Lillstuga Markarbeten Grönska Detaljer
   
Lillstugan
 
Modellen av lillstugan skall inte vara i blickfånget så den är nedskalad i storlek för att inte bli för dominant i sitt hörn
 

 
Lillstugan omgärdad av full sommargrönska.

Den här byggnaden står på en rätt grov och oregelbunden grundmur byggd med mycket cement mellan olikfärgade stenblock.

 
Modell av lillstugan från ungefär samma vinkel

 


 
Jag börjar med en stomme av kapaskiva klädd med Plastructs 1mmwoodplanking för huset och så den lilla biten med blå markisolering till grunden.

 

Jag har börjat som med en vanlig stenmur att med skalpell rista och öppna mönstret.Därefter grundmålning med grått, en tunn wash med svart för att markera fogarna (vilket i det här fallet egentligen var onödigt.Sen har jag torrpenslat med vitt för att höja ljuset i färgen och få fram strukturen.

De olika stenarna har många färgskiftningar i grått, svart och rödbrunt.

Så här långt har jag använt samma metod som med de vanliga stenmurarna och målat med akrylfärg

  Nu skall de djupa fogarna fyllas. Ett gipslager stryks över grunden.När gipset börjat sätta sig torkas överflödet bort så att lagom mycket av murstenarna åter blir synliga.

Innan jag fortsätter lackar jag gipsen så att den inte suger för mycket när kommande färglager stryks på

En wash med skiftande blaskighet stryks över gipset som suger åt sig färgen.

Det blev nog aningen för intensivt rödbrunt vid denna strykning

Effekten dämpas med ytterligare en tunn wash, denna gång ljust grå.
Jag har använt konstnärsoljefärg till färgsättningen.Jag föredrar den färgtypen framför akrylfärgerna eftersom den inte torkar så så fort och ger mig möjlighet att justera.

Så här långt har det bara murarskrået som varit aktivt, snart är det dags att kalla på snickarna och målarna för att bygga kåken ovanpå grunden.....

Målade först med akrylfärg - järnoxidrött, men kom inte överens med färgen. Återgick till konstnärsoljefärg istället och målade över eländet med Bränd terraDörrar tillverkades av samma styrenskiva som användes till väggarna.Kompletterat med dörrhängen av tunn styrenstrip, 0,25*0,5 mm
Vindskivor monterades och sedan limmades huset fast på grunden
Fönstren är av klar styren, svartmålade på baksidan och med karmar av tunna styrenlister.

Taket väntar jag med att måla till efter nästa "studiebesök" då förhoppningsvis snön är borta från taket

och jag kan få en bild av hur teglet ser ut med mossa och allt.