Beställningsjobb 

 Tomta gård - fristående diorama i skala 1:160       

2013-12-22

 
Intro
Bilder från bygget av dioramat Bilder från
dioramat
Förebild Mangårdsbyggnad Lillstuga Markarbeten Grönska Detaljer
   
Tomta gård: Gården ligger i Romfartuna socken drygt en mil norr om Västerås.

Gården grundades på 1600-talet och här drevs lantbruksskola från 1888 fram till 1940-talet
Mangårdsbygganden som ligger avskilt från ekonomibyggnaderna har anor från andra hälften av 1700-talet.
Under 2011 drabbades mangårdsbygganden av en eldsvåda och håller nu på att renoveras.

Gården har varit släktgård för nuvarande ägare sedan 1871. 
 
 
Förberedelser: Då modellen skulle bli en överraskning, en present till kommande jul gällde det att vara "diskret" vid uppmätning och dokumentering. Ett första besök gjordes i februari när ägarna var bortresta och dottern kunde guida mig och berätta lite om huset.
Foton togs för att kunna göra en ritning och för att få en översikt över tomten och vad som skulle vara med.
Från ritningen skulle etsdetaljer tas fram för fönster, dörrar och andra smådetaljer och dessa behövde vara klara innan sommaren. 

En svårighet var att byggnaden var under renovering efter eldsvådan. Vissa detaljer var borta och det var inte riktigt klart hur det skulle bli när huset skulle stå klart under kommande höst. Bl.a skulle altanen på baksidan byggas om och delvis glasas in, men det fanns inga ritningar.

Vi bestämde att vi skulle göra modellen ungefär som huset såg ut före branden och så fick jag "gissa" mig till vissa detaljer som nu var borta.


 
 
 

  
Mangårdsbyggnaden i vintersnö på ett par bilder från mitten av februari 2013.
Tredubbla arbetsbodar skymmer den nyrenoverade fasaden.

            
Uppföljning: Under vintersessionen dolde ju snön alla markytor och rabatter, så det fanns behov av ytterligare en fotosession för att hitta gårdens karaktär. Detta ordnades under en semestervecka när jag kunde fotografera ostörd från
både föräldrar och byggnadsarbetare.
     
Här dök det upp ännu en svårighet med den här gården och det också en följd av branden.
Huset hade ju inte varit bebott sedan branden och var fortfarande en byggarbetsplats. Av den orsaken var tomten rätt naken och saknade både trädgårdsmöbler och annan "bråte" som brukar bli kvar här och där på en tomt som är bebodd. Den saknade alltså lite personlighet och berättade inte så mycket om de människor som återigen skulle bo i huset när allt var klart.
 
 

    
  Ett par sommarbilder från slutet på juli 2013
Framsidan och insidan börjar bli färdiga. En del arbete återstår bl.a med altanen på baksidan.


  På den del av tomten som blir med på dioramat finns även en lillstuga som kommer att hamna i grönskan i ena hörnet på dioramat.

Stugan kommer att skalas ned i storlek för att inte ta över blickfånget från mangårdsbyggnaden.