Beställningsjobb 

 Tomta gård - fristående diorama i skala 1:160         

2013-12-21

   
Grönytor, rabatter och träd
 
På uppfarten finns några välkomnande rabatter som bör lyftas fram och därför behöver lite extra handpåläggning för att 

    

 
 

En rundel framför husets ingång Och två prydliga rabatter längs uppfarten
  

"Blomsterstänglar" av tunn glasfibertråd har planterats
och målats gröna.
    
Grönska av lite olika Woodland Scenics turf.
Hålls på plats med utspätt vitlim
Vita blomklasar imiterade med hjälp av limmade saltkristaller.
     
Röda blommor av konstnärsfärg (akryl) duttas dit med finaste pensel.
Mera blomsterprakt på de långa stänglarna som är tufsar
av Woodland Scenic Grass.
 
En av uppfartsrabatterna med parklykta mitt i blomsterprakten.

                   

Rabetterna och rundeln på plats - Dags att anlägga grönytorna.

  

   Outspädd vitlim penslades på marken och ett första lager av fine turf strösslades över.
Gulare toner på högre partier, mörkare i sänkorna, lagret skall vara så pass tunnt att den grårosa ytan lyser igenom på flera ställen
Försiktiga kompletteringar som fästs med hårspray i några omgångar tills man är nöjd.
               


Träd och häckar

Ett par äldre spireabjörkar "pimpas upp" med Woodland Scenics foliage för att bli hängbjörkar.  Före och efter.
  

                    

Delar av golvslipdynor och gröna Scotch Brite svampar täckta med turf 
i skiftande nyanser blir häckar och buskage