Beställningsjobb 

 Tomta gård - fristående diorama i skala 1:160         

2013-12-21

 
Intro
Bilder från bygget av dioramat Bilder från
dioramat
Förebild Mangårdsbyggnad Lillstuga Markarbeten Grönska Detaljer
   
Fler bilder från dioramat
 
 
        
       
    

Dioramat i skymningslandet