The station house at Surahammar

 Åter till kartan
 Back to map


    

photo: Olle Frykmo, april 2002

Det f.d stationshuset är nu renoverat och kommer att användas för andra ändamål

The former station house is now restored and will be used for other purposes