The station house at Sala

 Åter till kartan
 Back to map

Salas stationshus fungerar fortfarande som station The stationhouse in Sala is still in use. 

photo: Olle Frykmo, march 2002

  

 

sidan uppdaterad: 2002-10-26