Fagersta stationsområde 
The station area in Fagersta 

 Åter till kartan
 Back to map

Picture 73 Kb

Stationshuset har sett sina bästa dagar
men en renovering kan vara på gång.

(Se huset 2004 efter påbörjad renovering)

The station house has looked better...
but there are future plans for the building..
 

foto: Olle Frykmo 2001

  
Fagersta ......................

Stationen ligger på ett numera gömt  område mellan stadskärnan och industriområdet. Tågen stannar numera vid en plattform ett par hundra meter norr om stationshuset.

När jag fotograferade stationen hittade jag även en  avsomnad verkstad eller garage på deta gömda område  som på något sätt fick någonsorst nostalgi att vakna upp. 

Det påminde mig om när jag i min barndom åkte runt ed min morfar som var åkare. Han hade startat ett åkeri., Eks åkeri i Västerås och de körde både med lastbilar och häst och vagn långt in på 60-talet. När man for runt med honom hamnade man ibland i liknande miljöer
där en livlig verksamhet rådde, lastning, lossning, reparationer i verksstaden etc.

Jag har ännu inte hunnit ta reda på historien runt stationen och garaget/verkstaden. Om någon vet vilken verksamhet som pågått i dessa byggnader är jag intresserad av att få reda på det. !

Området är mycket lockande att göra en modell av för att ha med på MJ-anläggningen, men just nu saknas på plats och tid att genomföra detta. 

In the northern part of the county You will find Fagersta with it´s twin town Västanfors.  It´s an old industrial city nearby the Kolbäckså river.

........
.......
........

 

En skiss över stationsområdet ur minnet, ej skalenlig
De dokumentarade husen finns inom den markerade cirkeln.

A brief sketch of the station-area. The houses that are described on these pages are found in the circle of the map.

Klick for a bigger map 61 Kb