En banvaktsstuga
A lineman's cottage
från linjen Skultuna - Ramnäs
from the line Skultuna - Ramnäs

Åter 
 Back 

Banvaktsstugan 1990 Ritning bostad (84 Kb) /  Drawing 1 Modell
Banvaktsstugan 2001 Ritning uthus    (50 Kb) / Drawing 2  
    sidan uppdaterad: 2008-08-27

 
De första bilderna från banvaktsstugan är från 1990

Huset ligger i skogen mitt emellan Svanå och Ramnäs.

The first pictures are from 1990

Huset från trädgårdssidan
The house from the garden.

Husets baksida
The house from behind

 
Följande bilder är tagna 10 år senare, sommaren 2001.

Järnvägen är nu nedlagd och spåren upprivna.
Stugan ägs av Domänverket men förvaltas av 
Hamre scoutkår. Stugan kallas för Storkärret.

The following pictures are taken ten years later, at the summer of 2001.
The cottage is now called "Storkärret" - "The big swamp" and is usd by a scouttroup from Västerås, Hamre Scouttroup.

 


 

Modellen i skala N  -  The N-scale model

 

..

..

 

Beskrivning av modellen i skala 1:160     -     ( Building of the model, still just in swedish )
 

Ritning efter egna fotografier och mätningar.
Modellen byggd med både stomme och träpanel i styrenplast.
Karmar och knutbrädor och stuprännor gjorda av tunna styrenplastremsor och stavar i lämpliga dimensioner..
Plåttaket är också tillverkat av färdiga styrenplastskivor med tunna remsor som plåtfalsar.
Tegeltaket på uthuset är gjort av färdigköpt tegelark i plast.
 
Bilden på modellen är tagen på källarbanan. Banvaktsstugan har också en plats på utställningsbanan, där kommer också en modell av jordkällaren att finnas med.