En banvaktsstuga
A lineman´s cottage
från linjen Ramnäs - Virsbo
from the line Ramnäs - Virsbo

Åter 
 Back 

Banvaktsstugan 1991   .
    sidan uppdaterad: 2008-08-27

 
Bilderna är från 1991-1992
Stugan är numera riven
The pictures are from 1991-1992
The cottage is now gone.