Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .

Gubbagropen  -  Etapp 3 - Ny spårdragning runt gropen

                                 - Bygge av löstagbara sektioner på bottenplattan.

uppdaterad 23-06-27

<-- Tillbaka till Gubbamenyn

.

23-05-07

Nu är ytan rensad och står som ett oskrivet blad


.

23-05-10

Lite förberedande skissarbete för att kolla kurvradier och lutningar


.

23-05-12

De nya sektionerna  börjar ta form bakom allt stök på bottenplattan.


.

23-05-16

Det blir två sektioner på plattan.Stomverk:

- Tvärställda 22 mm brädor

- Sidor under den breda sektion 22 mm brädor

- Sidor på övriga delar i 4 mm tillböjd masonit

- Banvall av 7 respektive 4 mm plywood som

  kommer att täckas med 23 mm kork.

.

23-06-14

Nu har den nya bansträckningen kommit på

plats över både gubbhörnet och gubbfallets

två sektioner i bakgrunden.

.

Infästning av rälsen på tillkapade lödplattor.

Det krävdes lite finlir då spåren på den gamla

sektionen låg olika högt och i lika vinklar.

Hoppas att injusteringen håller sig över tid.

.

Skarvningen mellan de nya sektionerna gick

lite smidigare då man kunde lägga hel räls

över skarven och sedan kapa efter lödningen

av rälerna .

.

Men det var bara öververket.

För att komma vidare är det nu dags att

vända sektionerna på sida för att koppla

ihop det elektriska.

.

Körströmmen till de olika blocken kommer via flatkabel från blocksensorn på Skultunasektionen.

Växelstyrning med Möllehems Servo5-kort och småservon vid växlarna

..

23-06-25

Nu är spåren elektriskt anslutna och fysiskt inpassade mot angränsande sektioner.

Här ser vi en första provkörning runt Gubbagropen.

Än så länge utan växeldekodrar och växeldriv som inväntas under kommande vecka.