Förberedelser inför vintertrafiken

Tillbaka


De senaste årens vintrar har gett myndigheterna en hel del att fundera på när det gäller beredskapen för att hålla samhället rullande även om det kommer några decimeter snö. Det har varit mycket snack och väldigt lite verkstad. Eftersom det har varit valår så hade både sittande regering och opposition utlovat att inför årets vinter skulle man satsa på förebyggande åtgärder och aktiva insatser.

Direktiven från Regering och Banverk (här i modellvärlden har ännu inte Trafikverket bildats) innefattar att dessa insatser givetvis skall klaras genom omfördelning av befintliga resurser. Det fåtal snöröjningslok av typerna Tb och Tc som Banverket ännu förfogar över kommer i första hand att användas på stambanornas resandetäta stråk och på de större godsbangårdarna.
Det innebär att de lokala bandistrikten får eget ansvar att på annat sätt följa intentionerna.
 
Kanske man kan skicka ut den administrativa personalen på anläggningskontoret med snöskyfflar i händerna, fast snöskyfflar var ju redan
under hösten 2010 en bristvara i handeln. Sedan kan det ju bli problem med den fackliga förankringen.

Vi får se vilka lösningar de olika bandistrikten kan komma fram till.   
     
Bild
I samband med uppståndelsen kring de nedrivna kontaktledningsbryggorna i Skultuna passade man på att sända
ett extra inslag för att följa de riktlinjer som utgått från högre ort.

Efter ett kort inslag om händelsen vid stationen var det dags för huvudämnet:
De regionalt ansvariga för kollektivtrafiken skall frågas ut om regeringens utspel för att återvinna resenärernas
förtroende den kommande vintern.
För att ge inslaget känsla av vinterrusk görs intervjuerna framför en bakgrundsskärm med en bild på ett Tb-lok i snöoväder.
     
Bild
  
Det är RIksTV:s Lisa Asking som intervjuar Bandistriktets driftchef Orvar Långban.
De flankeras av Göran Myrmark som är ordförande i SLiB*, ett utskott inom Överstyrelsen för modulsamverkan och som har det operativa ansvaret för att samplanera trafiken mellan regionens olika trafikbolag.

Det är dessa två herrar som här i regionen skall verkställa Banverkets direktiv. De har sannerligen fått något att grubbla på.
Under intervjun lyckades de slingra sig runt ämnet som de erfarna kommunikatörer de är. Någon handlingsplan finns ännu inte att presentera
och man är öppen för lösningar och kreativa förslag......

Bild
     
RiksTV brukar anlita Onspot:s mobila enhet som är en specialbyggd Mercedes Sprint.
Den
hyser både länkutrustning och kontrollstudio för sändningarna.

Top


Top