Hur man med små resurser försöker möta kraven på ökad snöberedskap

Tillbaka


Förslag angående årets snöröjning på distriktets järnvägslinjer

Vid höstens sammanträde vid Överstyrelsen hade en motion inkommit i frågan om handlingsplanen för att säkerställa tågtrafiken under vintern.
Motionen var inlämnad av arkivarie Isak Dammén som i ett av sina forskningsarbeten snuddat vid uppgifter om att det enligt registren skall finnas ett antal avställda spårrensare, gömda och glömda i ett antal tillbommade lokstall runt om i regionen.
Kan detta vara det halmstrå man söker för att höja vinterberedskapen med befintliga medel?
Ett antal motfrågor uppstod givetvis under diskussionerna.
• Var finns dessa spårrensare?
• I vilket skick är de efter alla dessa år?
• Finns det lok eller andra fordon som skulle kunna skjuta dessa vagnar?
• Finns det personal som har behörighet att hantera dessa fordon?
Bild

Spårrensare av Bollnästypen littera Qcg

Svaren fick man väl ta allt eftersom. Det ansågs vara värt ett försök, så man kontaktade arkivarien och han fick för ett tag lämna de lugna arkiven och samordna fältspaningarna.

Bild   Isak Dammén - Arkivarie


Top

Den första spårrensaren kontrolleras
 
Bild
 
I arkivarien Isak Damméns efterforskningar skulle det ett par gamla spårrensare i distriktet.  
I lokstallet vid Skultunas vagnsverkstad håller en museiförening till.
Föreningen har för ett par år sedan renoverat den spårrensare som SJ lämnade kvar på spårområdet vid den rivna stationen i Snyten.
Här görs den klar för vidare transport. En liten Bjurströmmare skall dra ut den från stickspåret vid lokstallet.
 
Bild
     

Göran Myrmark från Samverkande Länstrafik i Bergslagen, SLiB, har tagit sig hit för att inspektera fyndet.

Om den här vagnen klarar av genomgången får Göran fundera på hur man skall hantera ersättningen till föreningen 
och under vilka former bandistriktet kan ”låna” vagnen.


Top

  
Spårensaren vid Drambo station
 
Sedan tidigare visste man att det stod en sliten spårrensare vid det gamla lokstallet på Drambo stationsområde.
Den hade stått orörd i många år på stickspåret och ingen av tjänstgörande personal på orten kunde minnas att vagnen varit i bruk under deras tid vid stationen. (Nu var det nog ingen som varit i tjänst längre än tio år, men i alla fall).
Så nästa uppdrag var att se över vad som kunde göras åt denna vagn.
Bild
Orvar Långban och Göran Myrmark ser rätt fundersamma ut inför fyndet av spårrensaren och det finns det nog anledning till att vara
 
Bild

Den här spårrensaren var garanterat både gömd och glömd. Vagnens skick gick inte att avgöra så här vid en första syning.
 
Man börjar omfördelningen av resurserna genom att som första insats kalla in ett lag med slyröjare som får angripa grönskan
för att frilägga vagnen och förbereda den för transport till verkstad för noggrannare genomgång.

Efter ett par dagars röjande är vagnen frigjord från grönskan.
Bild
 
Manskapet kan göra en första inspektion för att bedöma om det är möjligt att rulla iväg vagnen till verkstaden för en grundlig genomgång.
Den ser trots allt ut att ha klarat de glömda åren någorlunda. En ploguppsättning saknas och dörren hänger lite snett.
 
Bild
 
Men, hoppsan, det var en rätt uppenbar sak man missade :shock:
All uppmärksamhet hade riktats mot den översvallande grönskan så man noterade aldrig att stickspåret som spårrensaren står uppställd på
sedan många år saknar anslutning banan, så det är ju inte bara att rulla iväg vagnen.

För denna operation behövs en mobil kran som kan lyfta över vagnen, antingen till spåret eller till någon annan form av transportmedel.
Det var bara att meddela fakta till kontoret och låta projektet vila tills de fått tag i en kran, vilket givetvis skulle komma att ställa till problem med tidplanen nu när vintern kom allt närmare.........

Top

Och vintern kom........

Vintern kom tidigt detta år och man hann inte att få fram någon kran i tid.

  
Spårrensaren vid lokstallet började återigen att döljas, nu i drivor av snö och där blir den nog stående ett bra tag till.
   
 
Men till nästa år kanske vagnen kan flyttas...... om inte något oväntat skulle inträffa
och det var precis vad som hände den här vintern, se nästa kapitel :-)

Top