"The Turntable" - En ny utescen vid lokstallet
Förberedelser Scenbygget Grand opening

I samband med pågående renovering av modulerna kommer den tidigare avfasade Drambomodulen att få raka sidor.
Då tillkommer lite markyta i hörnet vid utescenen vid Restaurang Stickspåret som så småningom skall nyttjas till något.

Troligtvis har Luko som driver restaurangen redan börjat fundera vad marken skall kunna användas till.
   
 
Kortsidan i moduländen har förlängts och en ny sarg är monterad längs långsidan.

På ritningen är det det rosa avsnittet i ena änden av Banmarkens industriområde som skall byggas.
Lokstalllet är planerat att flyttas ut till vänster på en kommande modul som skall påbörjas framåt hösten.
 
Hålet blev nyligen utfyllt med rosa markisolering och rätt snart därefter började verksamheten nere på anläggningen.

Utescenen har plockats ned för att inte vara ivägen vid bygget.
  

 
Byggfirma Sven Svenssons Bygg har börjat sätta stängsel runt byggarbetsplatsen. Man försöker ordna så att Lukos lunchgäster kan fortsätta besöka restaurangen även under byggperioden.
Misstänker dock att det Ibland kan bli både bullrigt lite väl dammigt, men då får man väl äta sin luch inne i resstaurangen.
  

Top

 
"Stor-Sven" med några av sina mannar har påbörjat uppmätning inför arbetet.

Än så länge är det bara några få som vet vad som planeras på det nya området.
 
 
Ett par dagar senare anländer de första entreprenadfordonen.
.
 Som omgående börjar schakta och flytta om markmassorna.
   
     
 
Det blir åtskilliga volymer markisolering som fraktas bort 
       
......
  

Top

Efter någon veckas arbete börjar formerna avslöja vad som planerats för området.
 
Lukos planer handlar om att bygga ett sluttande läktarområde till utescenen så att man man kan arrangera lite större spelningar och konserter
  
Fram till nu har man varit begränsad till den lilla släta ytan framför scenen och och det har räckt till när man kört spelningar
med lokala artister och andra mindre konserter som den på bilden ovan.

Men såväl Luko som Uffe och Ås-Janne som är de som ordnar själva arrangemangen har länge önskat att bygga ut 
för att kunna ta emot lite större publik.
  

Från toppen av "läktarkullen har byggmästar´n genomgång med Luko och hans gamle farsgubbe, Antonijo.

Frågorna gäller hur och var scenen skall anläggas för att på bästa sätt kunna användas för både konserter mot den nya
läktaren och för spelningar mot restaurangens veranda. 
 


Här kommer grundplattan för scenen att byggas och grävaren är färdig att börja schakta ur.
 

Top

   
Överraskande fynd från Drambos tidiga industriperiod.
  
 
Under jordmassorna som schaktats ut från Banmarkens industriområde stötte grävaren på gropen till en gammal vändskiva,
precis där den nya scenen är planerad. Vändskivan och de korta spårstumparna är rester från den gamla smalspårsjärnvägen
Kråkhyttan - Snorbennings Järnväg som med Drambo Bruk som centralpunkt anslöt både väster- och österut till de
mindre bruksorterna längs traktens vattendrag.

Järnvägen anlades relativt tidigt under "järnvägsboomen", menvarken bruken eller järnvägen kunde behålla lönsamheten
och trafiken på järnvägen lades ner redan på 1930-talet. Rälsen bröts upp och stationsområdet stod öde och fram till dess att
man byggde Banmarkens industriområde på platsen användes det som upplag för schaktmassor.

  
Den återfunna gropen kommer inte att ställa till problem för bygget. Tvärtom, efter en kort stunds funderande har Luko
sett nya möjligheter.
Om man bygger en ny stabil vändskiva i den gamla gropen kan man placera scenen på skivan och relativt enkelt kunna
vrida scenen, antingen mot nya läktaren eller mot restaurangen.

Och namnet på scenen blir givet

"The turntable" 

 - ett namn med direkt anknytning till både musik- och järnvägsbegrepp
http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp0170634.jpg