Åtgärdsprogrammet påbörjas i form av ett nytt EU-projekt 

Tillbaka


De nya direktiven från infrastrukturdepartementet som omnämndes i förra artikeln satte omedelbart fart på papperskvarnarna i regionen. 
Eva Underfors, regionens egen EUalia hade i stort sett alla dokument och ansökningar klara för att skapa ett regionutvecklingsprojekt med EU-stöd för att bygga den infrastruktur som behövs för att knyta samman och utveckla näringslivet i regionens orter.
      Nu var det återigen dags att få lite mediauppmärksamhet i samband med att projektet godkänts och de olika etappmålen skulle presenteras
Man hade arbetat "hårt" med att ge projektet ett namn.
Det blev ett i modellbyggarsammanhang rätt passande namn - RESIN - Regional Samverkan för Infrastruktur
 

Top

 
Projekt RESIN - beskrivning av etappmål
 
Etapp 1 - Nya anslutningslinjer mellan orterna i regionen
  • Befintlig enkelspårig linje från Engelsfors över Höjden byggs vidare via Masonitheden mot Skultuna
  • Tidigare nedlagd smalspårslinje linje från Drambo bruk byggs om och vidare mot Skultuna
  • Linjen från Skultuna över ravinen vid Ryggkröken rustas upp. 
    När etapp 1 är klar kommer trafiken mellan Engelsfors och Drambo bruk att ledas om
     över de nya linjerna  för att göra det möjligt att genomföra etapp 2.
 
Etapp 2 - Upprustning av Plankhedslinjen
  • Befintlig enkelspårig linje mellan Engelsfors och Drambo bruk över Plankheden rustas upp
  • Avsnitt med skarpa kurvradier ersätts med ny linjesträckning
  • Området vid Myggebo lokstation rustas upp för att åter tas i drift.
 
 
    Banverket ställer upp med lokaler till projektkontoret där de obligatoriska EU-skyltarna satts upp vid entré och i kontorsrum.
  
Mera mediauppmärksamhet:

Göran Myrmark vid Överstyrelsen för modulsamverkan tar det första spadtaget.

Men någon i filmteamet har tydligen inte full koll på inslagen och har släppt in stjärnorna från Bregott-reklamen lite för tidigt.
      
   

Top

      Fortsättning följer..........