Nysatsning på infrastrukturen i Engelsforsregionen

Tillbaka


Under 2013 kommer hela anläggningen äntligen att kunna sättas upp i källarrummet. I månadsskiftet jan/feb var samtliga delar uppsatta för första gången. Visserligen som två separata delar utan anslutning mellan banorna, men ändå fullt körbara.
Nästa steg är att planera för att kunna ansluta bandelarna med varandra. Riktig hur är ännu inte bestämt och de många olika förslagen behöver nog stötas och blötas ett tag till.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detta har även åstadkommit en hel del uppmärksamhet i anläggningens värld, där man också uppmärksammat de nya möjligheterna att bygga en effektiv infrastruktur i regionen där man räknar med att en konjukturvändning för bl.a gruvindustrin kommer att ge ökade behov av effektiva transporter. Såväl godstransporter till och från återvaknade gruvor och industrier samt ökad persontrafik till de orter som man nu förväntar sig kommer att växa i takt med uppgången.

Nedanstående är förstasidan ur lokaltidningen Engelsfors Enahanda, måndagen den 4:e februari.
 

 
Både regering och näringsliv har uppmärksammat den stora svängningen och har som intention att satsa på en utbyggnad av infrastrukturen. Gemensamt kommer man att driva ett regionalt EU-projekt där järnvägen får en nyckelroll.

På Engelsfors station håller Infrastrukturminister Ada Kronberg och gruvindustrikartellens ordförande Sten Morgården en presskonferens där man presenterar de planerade satsningarna.
  

 
Den gamla järnvägen från Engelsfors över Skultuna upp i Bergslagen som legat i malpåse sedan kontakledningshaveriet för fem år sedan skall åter väckas till liv och byggas ut och förstärkas för att klara den nya godstrafiken från gruvorna.
Samtidigt kommer man att återuppta persontrafiken i Regiontrafikens regi och därför även bygga en ny anslutning till banan från Engelsfors för att fånga upp de nya resmönster man räknar med skall uppstå.

Ovan ser vi Lisa Asking vid TV-teamet intervjua de båda representanterna för regering och näringsliv.
Till höger om dessa återser vi nu några gamla bekanta från tidigare historier som nu återigen skall in i hetluften:
- Regionens EU-specialist Eva Undermark, mer känd som 'Eualia'. 
   Hon var drivande i det tidigare EU-projektet vid byggandet av industriområdet Banmarken vid Drambo station
- Disa Abentauer, numera representant för ett av de svenska förteag som tillverkar järnvägsfordon 
- Göran Myrmark från överstyrelsen för modulsamverkan.
- Orvar Långban, Banverkets driftchef för regionen.
 
  
Projketdelegaterna kom i två specialchartrade SJ X3000 till ett för årstiden väldigt grönt Engelsfors. 

Top

 

 
Samtidigt som de vidlyftiga planerna presenterades på hög nivå hade järnvägsmannaförbundet passat på att belysa de
uppenbara risker som skulle kunna uppstå om inte de nya planerna genomförs fullt.
Man har ju sedan tidigare varit vana med att storstilade projekt i sluttampen får bantas för att kunna genomföras och i detta projekt
är facket oroliga för att man skär ner på säkerheten på det här speciella avsnittet, just där man beräknar att den nya anslutningsbanan från Engelsfors mot Skultuna kommer att vika av från huvudlinjen.
 
 
Man påpekar att redan i dag finns det stora säkerhetsbrister på denna plats där linjen går in över Brädhedens raksträcka.
 
Här visar man TV-teamet den mycket bristfälliga övergången vid radiatorklyftan där flera tåg redan spårat ur 
på grund av allt för slarvig spårläggning i det hastigt genomförda projektet för att binda samman Engelsfors och Drambo

Top

 Vi har all anledning att senare återkomma med rapporter om projektet,
 - om det verkligen blir av och vilka linjesträckningar som blir aktuella.