Etapp Ettkommafem  -  Hur herr Göran spårade ur och sedan togs om hand

Tillbaka


Den här extra, hatigt inskjutna delen i projektet fick av olika anledningar en lite mer diskret uppstart jämfört med tidigare delar som startats upp med en hel del pompa och ståt, med mediauppmärksamhet och officiella första spadtag.

Den som de senaste decennierna haft ensamrätt på första spadtag var Göran Myrmark, ordförande i Överstyrelsen för Modulsamverkan. När det nu inte blev något förssta spadtag kände han sig nog, inte så lite, förbigången. Han hade oroligt smugit omkring runt byggarbetsplatsen i ett par dagar innan den här händelsen utspelade sig.
   

En kväll tog han fram sin "gyllne" spade och satte den i jorden bredvid den vilande grävskopan.
Han grävde i sitt anletes svett, timme efter timme
  
När han inte kommit hem till kvällsmaten började hustrun Disa sakna Göran. Han hade tidigare på dagen mumlat en hel del om bygget så hon misstänkte att det var där hon skulle söka efter maken. 
När hon hittat honom vid grävskopan försökte hon få honom att sluta gräva och komma hem istället, men det var lönlöst.  Han släppte inte sin spade.
 
Efter några telefonsamtal fick Disa kontakt med Görans doktor som omgående kom till bygget för att försöka hjälpa Disa att få kontakt med Göran.
 
Men inte heller han fick någon respons från den grävande Göran, så säker transport ordnades till ett lugnare ställe.

Vi får hoppas att Göran efter lite behövlig time-out tar sig samman och kommer tillbaka.
 

Top

 

Fortsättning följer.........