Märklig geografi öppnar överraskande möjligheter för industrin
                            

Tillbaka


För att hänga med i kommande svängar kan det vara bra att känna till att geografin i Engelsfors - Drambos Sverige inte ser ut som det Sverige vi har i skala 1:1. På grund av de tidiga influenserna från Brittiskt modelljärnvägande fanns det ideér om ett anslutningsspår till de brittiska öarna som i denna värld inte ligger så långt bort från det svenska fastlandet. Dessutom sträcker sig vår lilla bergslagsregion nästan ända fram till västkusten.
I den skotska 1:160-världen innebar resultatet av folkomröstningen
lite friare tyglar för skottarna.

 

Redan efter ett par dagar i Engelsforsregionen öppnade sig en lovande möjlighet att komma tillrätta med
de probem som tyngt regionen de senaste dagarna. Efter beskedet om att den nya leden mot Skottland, som beskrivs i tidningsklippet nedan, snart kommer att stå färdig kom man till några snabba beslut attse om det skulle vara möjligt att nyttja gemensamma resurser  i de skotska lågländerna för att säkra de hotade arbetstillfällena vid f.d Arosverken.


   - Saxat ur Engelsfors Enahanda  -  
 

Top

När beslutet att regionens järnvägsindustri, Eurotranz 
(gamla Arosverken)
, skulle börja samverka med den nya koncernens testanläggningar i Skotska Lowlandregionen agerade Eva "Eualia" Undermark snabbt.

Det pågående EU-projektet kunde finansiera delar av den anslutningslinje som var nödvändig. 

Projektet tar hand om bygge av ny anslutningsväxel och den första delen av linjen längs Masonitravinen och sedan bygger Eurotranz själva vidare på linjen mot knutpunkten på stambanan.
  

Arbetet startar omgående i det nya delprojektet - Etapp "ettkommafem"
   
Men när man plötsligt skjuter in nya delar i ett projekt är det lätt att en viss oordning och förvirring uppstår. Som när man i brådskan gav felaktig vägbeskrivning till schaktfirman som skulla påbörja arbetet. Deras transport fastnade under viadukten i Engelsfors istället för att ta bästa vägen över Skultuna till bygget. Transporten var lite väl hög och trasslade in sig i en del löst hängande kablar under viadukten och blev stående´ett bra tag.
 
Men fler entreprenadmaskiner fanns på plats och arbetet med den nya växeln var snart igång. 
  
 Den här gången drogs arbetet i gång direkt utan buller och bång och helt utan några officiella spadtag
 
Här skall linjen sedan byggas vidare från avfarten längs med den branta Masonitravinen för att så småningom kunna ansluta till ScanScotleden och de skotska lågländerna.

Top

 

Fortsättning följer.........