Den lokala järnvägsindustrin - Anrika Arosverken blir del av storkoncern
- Tillverkningen av tåg flyttar utomlands?
- Etapp 2 i regionprojektet skjuts upp i avvaktan på alternativa åtgärder.

                            

Tillbaka


Innan det planerade arbetet med etapp 2 skulle påbörjas skickades en representant för firma Big Hand & Co, som sköter arbetet i den stora skalan, för att stämma av läget på ort och plats. Vi kallar honom Olle, för han heter så.

Hur man kommer dit?
Ni vet man måste böja sig ner till golvnivån, hitta en speciell spik och uttala ordet "tjillevippen" så befinner man sig plötsligt den lilla N-skalevärlden. Tyvärr på golvnivå så man får först leta rätt på hissen som tar en upp till 1300 mm nivån innan man är på plats.

Han hade med sig en del frågor om hur man skull hantera vissa banavsnitt som skulle behöva stängas under upprustningen av banan, bl.a det slitna kalibreringsspåret för Train Controller. Och den frågan visade sig även vara en nyckelfråga för industrin i regionen.

Den bästa informationen om läget får man om man pratar med Murre på redaktionen vid Engelsfors Enhanda. Men idag räckte det med att bara bläddra i tidningen för att se att det fanns akuta händelser som påverkade projektet. Se den inringade texten på tidningens framsida. 


   - Saxat ur Engelsfors Enahanda  -  
Mer fanns att läsa på nyhetssidorna:
 

Top

 
Det var bara för Olle att snarast rapportera till Big Hand & co att om vi inte löser vår del av problematiken med att kalibreringsspåret stängs av, går Engelsforsregionen miste om ett stort antal jobb, förutom de arbetstillfällen  som redan beslutats att flyttas utomlands från lokverkstäderna.
   

Olle fick order om att stanna kvar och tillsammans med Överstyrelsen för Modulsamverkan och ledningen för det nybildade bolaget Eurotranz arbeta för att hitta alternativa lösningar för att ersätta kalibreringsspåret som i N-skalevärlden används som en viktig test- och provbana för tågtillverkningen.   

Utan tillgång till alternativ testbana kommer Eurotranz även att flytta tillverkningen av drivutrustning och motorvagnar utomlands. Och Överstyrelsen hade redan stoppat arbetet med den planerade etappen i
regionprojektet tills frågan var utredd.

  
 

Top

 

Fortsättning följer.........