Projekt RESIN    Redovisning av etapp 1
- Bygge av anslutningslinjer från Skultuna till Engelsfors och Drambo

Tillbaka


Nu har slipsnissarna, pappersvändarna och "första spadtagsansvariga" gjort sitt i projektet och nu kunde det  riktiga arbetet påbörjas. Under arbetet hände inte inte så mycket utöver det vanliga, så det blev ytterst få inslag i Engelsfors Enahanda och därför finns inte så många bilder från bygget heller.

  
Banverkets arbetståg vid den punkt där arbetet med den nya linjen mot Skultuna just har påbörjats.
 
Här viker den nya linjen av från den gamla linjen mellan Engelsfors och Drambo.
Varken spårläge eller spårbädd uppfyller i detta läge några som helst krav eller säkerhetsnivåer 
där rälsen slingrar iväg över tunna svajiga plywoodskivor mellan tre olika nivåer.
 
Efter överstyrelsen säkehetsrevision kom denna sträckning att ändras från grunden.
Efter ett par månaders spårläggning har arbetståget nått fram till bangården vid Skultuna station
 
Inspektion av området runt den nya utfartsväxeln.
För första gången finns det nu en anslutning mellan Engelsfors och Skultuna.

Top

 

En fartfylld bild från linjen vid Skultuna station
  

Top

 

Efter ytterligare några månaders arbete var även den nya anslutningen över ravinen vid Ryggkröken klar
   
Ritning över linjesträckningen efter etapp 1
  
Ett längre godståg är på väg över Ryggkröken mot Skultuna station. 
På linjen över Masonitfallet är ett Reginatåg också på väg mot Skultuna.

Etapp 1 är för projektets del nu avslutad

Helt uppenbart är att det återstår en del arbete för landskapsarkitekterna, men det arbete
ligger helt utanför projektet och har ännu inte kommit till planeringsstadiet.........
 

Top

 

Fortsättning följer.........