Allvarliga trafikproblem vid Skultuna station

TillbakaPrecis som i övriga Sverige har Engelsforsdistriktet drabbats av incidenter i järnvägstrafiken.
Under senhösten revs ett par kontaktledningsbryggor ner vid en olyckshändelse vid Skultuna station.
Det blev totalt stopp i trafiken på enkelspåret och passagerarna på kvällståget som skulle passerat Skultuna
blev sittande fast på tåget fram till lunchtid nästa dag.
   
  
Uppmärksamheten i media blev stor eftersom det här var ytterligare en i raden av händelser som drabbade tågresenärerna.
Banverket och Överstyrelsen för Modulsamverkan fick lov att kalla till presskonferens vid Skultuna station för att
informera om hur arbetet med olyckan gick och samtidigt passa på att belysa de direktiv Banverkets regioner nyligen
fått från regeringen inför den kommande vintern.
Bild
 
Efter att både passagerare och persontåg evakuerats från stationsområdet har Banverket kallat in extrapersonal
för att se över skadornas omfattning.
LMV 1926B och PMV 3840C gör tjänst vid dessa arbeten.
Bild
 
En av de nedrivna kontaktledningsbryggorna undersöks.
Banverkets inhyrda experter konstaterar att bryggan var av en tidig konstruktion med både stolpar och brygga byggda av styrenplast
istället för nysilver eller plåt som normerna kräver.
Bild
 
Representanter från Banverkets ledning finns på plats för att övervaka arbetet och för att svara på frågor från press och lokala regionpolitiker.
Mannen i den gulgröna kavajen är verkets informationssekreterare, som här försöker samla både sig själv och en del fakta inför de kommande intervjuerna.

Det här var vad som Göran Myrmark, Ordförande i Samverkande Lokaltrafik i Bergslagen, gick ut i inslaget om olyckan och dess följder:
- Omfattande skador har uppkommit på flera kontaktledningsbryggor
          Hela bangården är byggd med kontakledningsbryggor som inte klarar dagens normer och krav
.         Detta innebär att de skadade bryggorna inte kommer att kunna ersättas de närmaste åren.
- Godstrafiken kommer att ledas om över den alternativa linjen Engelsfors – Drambo
  och för persontrafiken räknar man med att kunna ersätta dagens elmotorvagnar med dieselmotorvagnar.
- Tills man kunnat enas om inköp av dessa vagnar kommer ersättningstrafik med bussar att ersätta tågen

Top


Top

  


.