Första leverans av X55 Intercity

Tillbaka


Efter drygt ett år av konstruktionskorrigeringar och provkörningar var Modellbyggeriet redo att överlämna de två första X55-tågen 
till beställarna. Detta gjordes under visst pompa vid Engelsfors station.

Flygbilden här nedan visar det första tågsättet som just rullat in på perrongen vid Engelsfors.
 

 
Leveransen blev drygt ett år försenad mot vad som var planerat. Orsaken hänger givetvis ihop med förebildens leveransplan som också har dragit iväg i tiden och där tågen ännu (11 maj 2011) inte är överlämnade till SJ.
 
Under Bombardiers provkörningar har tågen varit täckta av skyddsfilm med annorlunda färgsättning.
Det gick åt många "studiebesök" utanför verkstaden i Västerås innan leveransmålningen slutligen kunde fångas på bild
och överföras till en dekaluppsättning till modellerna.
 
Här har även det andra tågsättet rullat in på spår 3
 
De två tågsätten skall överlämnas till två skilda trafikbolag i Stockholmsregionen, inget av tågen kommer att trafikera banorna
i Engelsfors Drambo Bergslag.
   
Överlämningscermoniernas många handslag ackompanjeras av en liten orkester som engagerats av Modellbyggeriet. 

Top

 
Ännu en flygbild där de båda blänkande X55:orna fångats tillsammans
 
 
Vid tågens B-ände övervakas tillställningen av utkommenderad personal från trafikförvaltningen.

Top

 
Tyvärr kommer som sagt inget av de två tågsätten att trafikera den lokala banan, utan vi får tillsvidare nöja oss med 
prototypmodellen som inte har en del brisster och saknar den korrekta färgsättningen. Den fick en helt annan mer likformig tråkig grå färgsättning baserad på gissningar som blev lite fel. 

På bilden nedan syns prototypen bakom den nya X55:an.
 
Till hösten finns planer på att påbörja ett bygge till den egna bansträckningen, men det är inte spikat att det blir så...........
 
Färgsättningen vållade en del "utmaningar" under bygget.
Färgen följer SJ:s grå schema, men med helt andra toner av grått jämfört med X2000 och X60.

- Noskonen och taksidorna har en silvergrå nyans med svag bronstoning och färgen skiftar med ljuset.
  Färgen blev en specialblandning av ljust grått med inblandning av silvermetallfärg (Humbrol)
- Vagnssidorna verkar på orginalet vara täckta med någon sorts halvgenomskinlig grå folie.
  På modellen utförd med klarlack blandad med vitt+grått för att ge en tunn gråvit hinna, syns inte så bra på bilden.
- Dörrarna är mer metallfärgade. På modellen monterade i form av dekaler med silverfärg.
 
 
Lösningen med dekaler för dörrarna (som tidigare använts på andra Reginatåg) gav också uppslaget till hur lyktorna skulle markeras.
X55:ans förebild har inte svarta "glas" som andra Reginor utan är täckta med grå film.
På Reginamodellerna modellerna har detdessutom varit svårt att måla de svarta ytorna symmetriskt och med jämna distinkta kanter.

På de nya modellerna togs en heltäckande dekal fram för fronten, komplett med SJ-logga, tågnummer och lyktmarkeringar 
med genomsläpp för belysningen.
.  

Top