Bygget av Banmarkens industriområde

Tillbaka


Bakgrundsresumé

Tidigt år 2009 gjorde nämnden för modulinspektioner inom Engelsfors-Drambo banområde ett nedslag på de båda fristående modulerna
Mackmyra och Rambo på grund av att spårläget vid modulskarvarna inte klarade normerna.
Åtgärder skulle vidtas omgående för att modulerna skulle få tillstånd att visas upp på kommande utställningar.

Ärendet lyftes upp till regionalpolitisk nivå och i överstyrelsen för modulsamverkan fattades beslutet att de båda modulerna skulle slås samman
för att ge plats åt ett utbyggt stationsområde med bättre möjligheter att hantera traktens godstransporter via järnväg och
samtidigt kunna bevara bruksmiljön efter järnvägens sträckning.

Beslutet och den nya generalplanen omfattade dock bara tre fjärdedelar av befintlig modulyta. Den sista fjärdedelen ”glömdes” helt enkelt bort
och ytan lämnades och blev ett avskilt tillhåll för traktens utslagna.
Bild
Här är hela dubbelmodulen
 
Och en närbild av ödetomten
 
Problemet uppmärksammades ett år senare i samband med att överstyrelsen på plats skulle stämma av läget i åtgärdsplanen.
Frågan kom under en längre att bollas mellan olika utskott tills den av en slump hamnade på Eva Underkvists bord.
Eva som är mer känd som 'Eualia', är rådgivningsexpert med handläggning av ansökningsrutiner för EU-projekt som specialitet.

Under 'Eualias' styrning formade kommunstyrelsen och företagarföreningen ett EU-finansierat regionalt stödprojekt där man
i områdets verkstadslokaler skulle samla småföretagare i verkstadsbranschen. Det motkrav man ställde på företagarna var att
de skulle använda järnvägen till 75% av sina transportbehov.
Det nya området fick namnet Banmarken och projektet skulle komma att ge de olika intressenterna ett antal fördelar och mervärden.

• Engelsfors kommun kunde skylta med en viktig miljöprofilering under mottot "Grönt gods för företag”.
• För orten Drambo gav denna satsning ett större antal nya arbetstillfällen.
• Bruket kunde dra nytta av de förbättrade möjligheterna till subventionerade godstranporter.
• Slutligen fick modulägaren äntligen lite industrier med transportbehov som underlag för trafiken på modelljärnvägen.
Bild
Första spadtaget.
Kommunstyrelsen ordförande och VD:n för fastighetsbolaget bekräftar uppstarten av projektet.
Vid grävskopan står Eualia tillsammans med representanter från företagarföreningen och dåvarande Banverket.
Verkstadslängor i typisk småindustrimiljö.

Området kommer att byggas ”fritt efter verkligheten” med förebild efter ett område vid Hacksta i Västerås.
Där finns en salig blandning av firmor. bil- och däckfirmor, småverkstäder, servering m.m. inhysta i byggnader av olika form och fason, de flesta är verkstadslängor byggda i korrugerad plåt.

Bild

Länk till enirokarta: http://kartor.eniro.se/m/pGSZs
Bild
Och så här ser området innan anläggarna fått grönskan på plats.