<--- Förra bilden

   <- Bläddra ->

Nästa bild  --->
Ett provbygge för Nmodells Ge-finka vid godsmagasinet i Skultuna.
En hemmabyggd Bjurström R18 där förebilden gått i tjänst vid Skultuna station som ett av Gränges industrilok