Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .

Gubbfallet   -   Vilande projekt

.

Tillhör "pensionärsytorna" som enligt plan skall börja byggas färdigt först när jag blir "riktig" pensionäroch namnet speglar väl detta i viss mån :-)Sakar fortfarande "generalplan" över vad sektionerna skall innehålla.Det blir i alla fall en lång kurva på en enkelspårslinje någonstan mitt ute på landet i Bergslagen. Ett par förslag till miljöer på Gubbfallet kan bli ett par andra fall- Nedfallet:  Ett par delvis förfallna ladugårdsbyggnader med diverse gammalt skrot i kanten mellan skogsbryn och åkermark- Förfallet:   Ett lantligt dansbaneområde med dansbana, lotterikiosker m.m. Igenbommat och avfolkat i väntan på nästa midsommar.

Översiktsbild

.

Videoklipp

..Övriga fakta

Mått totalt: 2 300 * 510 mm
Byggår

Stomme 2018
Fler bilder kommer så småningom.......


Text