Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .

.

Engelsfors stationsområde

Två tredjedelar av en trippelmodlul med förebild från Fagersta/Västanfors

.

De två vänstra sektionerna är en förenklad modell av stationsområdet och västra utfarten vid Fagersta C i Västanfors och på den högra sektionen är fokuspunkten en modell av den långa stålbron över Kolbäcksån vid västra infarten mot Fagersta C.Tekniskt är är trippelmodueln en dubbelspårsmodul, men den högra sektionen representerar de två skilda linjer som inkommer till Fagersta C från väster. I centrum på stationssektionerna finns ett löstagbart diorama med detaljerade modeller av stationshus, godsmagasin och kiosk. De övriga byggnaderna är modeller eller kombinationer av hus nära stationerna i Västanfors och Sala  


Övriga fakta

Mått totalt: 3 600 * 400 mm
-Byggår

- Diorama med stationshus

2004-2005- Trippelmodul

2006-2007


Del i utställningsbanan

- Ja
.Fagersta C - förebilden till stationshuset

.Modellen av samma byggnad


Bilder från sektionerna


.Stationshuset från bangårdssidan med ett SJ 3000 vid spår 1

  

.Möte mellan 2 stycken SJ 3000


.....


.Ett av Strukton Rails Tc-lok vid arbetsrampen

  

.Banverkets LMV och en Z49-lokomotor vid dieseltanken

.Cykelstallar vid sidan av spåret

  

.Bankhuset med frisersalong

.Bankomat

  

.Samling på bakgården

.Mekande farbröder på gården intill

.Ångbageriet med förebild från Sala..


.Riksvägen passerar under järnvägen

.Banverkets depå