Back to Top

Engelsfors Drambo Modelljärnväg

En mellansvensk modelljärnväg i skala N

English pages .

Ombyggnad av stationsområdet vid Drambo bruk

------- Före ombyggnad -------

.

Efter att  under en längre tid ha fått ta emot åsikter och förslag från opinionen hos 1:160-folket nere på anläggningen beslutade jag  att påbörja en begränsad ombyggnation av stationsområdet.

Man hävdade med bestämdhet att det befintliga stationshuset var för litet för att spegla ett stationsområde som är en knutpunkt och har både lokstation och vagnsverkstad.

    


    

------- Efter ombyggnad -------

.

.
.

.


Politiker och och kommunala tjänstemän drabbades av någon form av regionalpolitisk profileringshybris och tog in förslag från flera konsultfirmor med uppdrag att skapa ett iögonfallande resecentrum.


Ett av förslagen syns här ovan med eco-gröna glasfasader.

I det förordade förslaget lyftes järnvägen upp på pelare för att skapa "ett naturligt obrutet flöde" mellan bebyggelse och omgivande naturresurser.


Att man skulle behöva projektera och kostnadsberäkna för en temporär flytt av stationsområdet under byggtiden och för de nya kilometerlånga påfartsstigningarna som behövdes utöver de redan kostsamma byggnaderna var det ingen som redovisade i kalkylerna.
Efter en lång och bitvis rätt "flummig" debatt på lokalpressens insändarsidor lyckades herr "Emeritus Lokförare" Mikael Lundgren på något sätt förklara de rätt stora konsekvenserna för att kunna lyfta spåret 4 meter över nuvarnde nivå och en motrörelse startade ledd av några tillika pensionerade kommunalråd med gammalt förtroende hos allmänheten

      


        

Den slutliga lösningen blev en lite annorlunda lösning - troligtvis bara möjlig i modellvärlden:

    

Vi gör ett tidssprång - vrider tillbaka tiden till runt 1900

Bygger sedan ett par mer passande byggnader redan från början

  

Förslaget gladde även ansvariga ekonomer då kostnaderna ju för länge sedan var avskrivna.

På sin höjd skulle det kanske innebära lite höjda underhållskostnader för att hålla de gamla byggnaderna i skick.


.Förebilden till det nya stationshuset stod vid Krampen söder om Skinnskatteberg.Här på en bild från Järnvägsmuseets digitala arkiv taget 1941, 7 år efter att linjen Frövi-Krylbo elektrifierats. Stationshuset revs 1975 efter att ha stått oanvänt i ett antal år.


.

Ritningsunderlag för modellbygget


Planeringsritning över sektionerna med stationsområdet markerat.

.

De befintliga byggnaderna ersätts med nya modeller av stationshus, avträde och kanske tvättstugan från Krampen.


Stationshuset

Kommer att byggas i klipparksteknik med stomme av 1 mm kartong.Stommens delar och de olika fasadskikten ritas i datorn med programmet Corel Draw och skrivs sedan ut på en bläckstråleskrivare innan de skärs till och monteras.


.Stommens delar är ritade med tappar och slitsar som skall passa i varandra och hålla samman delarna rakt och snyggt utan att de faller isär.


Efter utskrift på vanligt A4-papper limmas delarna på kartong med spraylim.

- Väggarna på 1mm kartong

- Bottenplattan på 2 mm kartong

.
Delarna skärs noggrant ut med vass kniv

Några väggar byggs med dubbla lager för att stabilisera konstruktionen och för att skapa stöd för takytorna. Lagren limmas samman med samma spraylim..Delarna till den inre delen av stommen


.Stommens ytterväggar


.Monterad stomme

..

Fasadytor


Fasadytorna kommer att limmas i flera skikt.De skrivs ut på fotopapper som jag stryker med retuscherfernissa för att skydda bläckutskriftenFernissan stryks på rätt flödigt så att hela pappret fuktas och blir lite genomskinligt innan det torkar.Det ger pappret en mer tålig yta och kan eventuellt även minska efekten av solblekning (tror i alla fall jag)


På den här byggnaden tänkte jag prova att lägga på de nedersta tegelytorna och den övre fasaddelen på tvärskeppet i ytterligare ett skikt för att få lite mer naturlig relief mellan ytorna.


.Det här är första skiktet där bara putsytorna och fönstren kommer att synas när det är klart.Skiktet limmas med spraylimmet direkt mot stommen utan extra kartonglager


Utskriften på fotopapper har klistrats på ett lite styvare A4-papper för att bygga på tjockleken.Sedan är det dags att skära ur efter den övre tegelkanten och göra urtag för fönsterhålen där grundlagrets fönster skall synas.

.

Det gäller att vara mycket lätt på hand när man gör de första snitten längs de böjda bågarna och inte försöka skära igenom på första snittet.Hellre många lätta snitt, får jag ideligen påpeka för mig själv när jag trycker för hårt.Fördelen med att skriva ut fasaderna på hemmaskrivaren är ju att man kan skriva ut nya ark om man slinter med kniven.....

.

.

Innan delarna limmas på stommen försöker jag dölja snitten där det vita pappret nu lyser väldigt starkt.Använder W&N Promarker,

Färg Vanilla för tegelkanterna och ett par olika grå för stenmursytorna i nederkant

.

Här är samtliga delar till 2:a skiktet.Tegelväggarna är ritade med lite "överskott" åt sidorna för att man efter limning skall kunna skära rent efter gavelkanterna och på så vis få så lite synlig skarv som möjligt


.Tegelskikten förberedda

.och limmade på respektive fasadsida

.Taket löst lagt på prov

.Kompletterat med 3D-printade detaljer

..


2020-04-11

Stationshuset klartMindre byggnader vid stationsområdet

.

Ställverksbyggnad

Teknikhus av SJ:s standardmodell från 60-talet?

.

Avträde

Byggnaden är idag riven.Den innehöll toaletter för resande.


.Tvättstugan i april 2020

Det är den enda kvarvarande originalbyggnaden på stationsområdet. och den fick en omfattande renovering 2012-2014 av föreningen Kulturbygd i samverkan.

I det ena rummet finns idag information om 40-talets ryssläger vid Krampen och i det andra info om KURJ-bananå som hade en anslutning till statsbanan Krylbo-Frövi här vid Krampen

.

.

.Husen byggs med samma teknik som stationshuset, förutom avträdet som får en 3D-printad stomme med ventilationstornet som dentral del.Tornets galler, tak och övre pagoden gör sig bättre som 3D-printad än som pappersutskrift, precis som skortstenarna på stationshuset..

.Fasadskikten på fotopapper limmas direkt på stommen.Ställverksbyggnaden kommer att få lite mer relief då dörrarna placeras på stommens insida.


.


Även taken skrivs ut på fotopapper med sina skifffermönster.
Lite knepigt att få till geometrin på avträdets tak, det gick åt några provark innan allt passade.


.

  
27 april - Klart

.Ställverksbyggnaden

.Avträdet

.Tvättstugan


.

Husen uppställda i den ordning de stod på Krampens stationsområde