Bilder från banan

Med krydda från Högländerna. / With a taste of the Highlands

En Hg med en rad tankvagnar i kroken.
 

Här diskuteras lasten av ett par lokala kännare.
Transport av Västmanländskt korn till destillerierna.

foto: Olle Frykmo