Bilder från banan

 

Mera från Västmanlands lokaltrafik
En X10:a på ingång mot Skultuna station där lokalbussen väntar.
 
The regional X10 is arriving and a bus is waiting at the station

foto: Olle Frykmo