Bilder från banan

 

Några entusiaster har tagit sig an en Bjurströmlokomotor.
Det återstår åtskilliga timmar innan typ 8:an är återställd.

foto: Olle Frykmo