Bilder från banan

Stationsområdet vid Skultuna

Godstransporter lokalt och mot avlägsna mål

foto: Olle Frykmo