Bilder från banan

 

Modell av lokstallet i Ängelsberg / A model of the roundhouse in Ängelsberg

Ett av TGOJ:s Hg-lok står vid stallet.
 

Baksidan av lokstallet

foto: Olle Frykmo
  taget utomhus på biltaket med
  800 ASA-film på frihand