Bilder från banan

 

En incident i tidens anda.
Bredbandsrallarna gräver för djupt, eller "rör inte min fiber"
Sometimes they are going too deep and a telcom fibre is cut off

Vid godsmagasinet lastar man om kabeltrummorna.

En Bjurström R18W väntar vid lastkajen.
Förebilden har gått som industrilok på Gränges fabriker i Skultuna.

foto: Olle Frykmo