Bilder från banan

 

Lokaltåg vid Västmanlands lokaltrafik.
På bilden ovan passerar den blåvita X10:an en stillastående X20
 På den undre bilden väntar en X21 och en X22 på uppgifter.

EMU:s from the regional operator VL
The blue and white X10 and the orange X20, X21 and X22

foto: Olle Frykmo