INTRO 2013 2014 - Försöka få de befintliga delarna att fungera tillsammans 2015 - utökningar      sidan uppdaterad:  2015-01-11  
Ideér
 skisser
planer
Bygge av rum
och ramverk
Bakgrundkulisser
        -  Småstadsmiljö
- Landskap

      -  Enhetliga sektionssidor
      - Ny typ av uppställningsben
      - Enhetliga monteringshål för
         - Plexiskydd, bakgrunder
           och transportsidor.      

Ja, , planer finns i alla fall......

Ett rum i källaren blev ledigt för tåg       -        Nu pågår arbetet med att bygga samman anläggningen 


 
I samband med en husutbyggnad runt 1990 tillkom ett rum i källaren där jag tyckte att det skulle kunna gå att bygga lite modelljärnväg så småningom.

Nu, 24 år senare har "så småningom" infallit. Under mellantiden har två grabbar vuxit upp och flyttat ut och rummet har växlat användningsområde från förråd till pingisrum och sedan åter förråd. Några sektioner kom upp efter en av väggarna, men sen blev det inte utrymme för mera tåg på ett tag.

Mina sektioner har stått nerpackade i källaren mellan de tillfällen de visats upp på utställningar. Det har varit lite tråkigt att inte kunna köra dom här hemma också. Skultunasektionerna var de enda som kom upp på plats efter väggen innan rummet fylldes med annat.

 
  Så här såg det ut i vårt "vi-ställer-det-här-så-länge-lager vintern 2011-2012
  innan arbetet med tågrummet började 
 Samma rum i januari 2015 - körbar anläggning, men med en hel del masonitlandskap

 
Ursprungsidé 2012 Dagsläge  2015-01-01
Rummet kommer även fortsättningsvis fungera som förråd, men med bättre ordnade hyllsystem och kanske lite bättre ordning....

Både lagerhyllor och anläggning var tänkta att hängas upp på ett standard Elfa-system med skenor och konsoler med anläggningen placerad på  c:a 120-130 cm över golv.
Senare, under byggets gång ändrades detta så att järnvägen istället ställs på en 60 cm bred hylla med fasta ben inskjutet mellan Elfahyllorna.


Under vintern 2012-2013 ritades det många förslag till spårplaner där utställningsbanans moduler skulle pusslas ihop med delar av de delar av de äldre Skultunasektionerna. 

I pusslandet behövdes ett antal förslag till nya sammanbindningssträckor för att koppla samman bandelarna.

En av ledstjärnorna vid planeringen var att försöka hålla allt så enkelt som möjligt. Det är allt för lätt att "överplanera" och klämma in för många spår och växlar och andra detaljer.

Om och om igen fick jag backa och ta bort onödiga varianter.
och försöka komma tillbaka till vad jag egentligen vill med banan.

------------------------------------------

Tåg är för mig något som rullar förbi, 

- från en för mig okänd ort
- på väg bort mot olika mål
Och det är så jag nog vill ha det på banan också.

Det roar mig inte att rangera och växla och jag vill nog
helst att tågen ska rulla automatiskt.


----------------------------------------------- 

 

Före 2012    
Det var det här förslaget till spårplan som jag tidigare haft som mål för den kommande källarbanan.  
  
Men i samband med nystarten togs nya beslut.
- Av de äldre delarna från Skultunabanan kommer endast den
  delen med Skultuna station att behållas.
- Det var den första sektionen jag byggde, klar 2001
- Övriga äldre sektioner från Skultunabanan passar inte in.
  De kommer att skrotas, men många delar kommer att
  återanvändas på ett eller annat sätt på de nya sektionerna.


  
2013 
När jag nu hade tillgång till hela rummet fanns det möjlighet att bygga ut anläggningen till E-form och få betydligt mer körsträcka.

Planerna var en anläggninge i två nivåer, med Skultunasektionen på en mellannivå på väg ner till de undre skuggbangårdarna.

På ritningarna är befintliga sektioner ritade med "grönska",
planerade sektioner gula och skuggbangårdarna bruna.

 
2014
Banan byggdes temporärt samman på tillfälliga reglar och masonitskivor för att kunna provköras.

Givetvis hade jag planerat lite för komplicerat.
- Nivåskillnaderna blev för stora
- Skuggbangården på lägsta nivån skulle bli svår att komma åt
- Även rundbanespåret skulle delvis gå på lägsta nivån
  vilket då inte skulle fungera.

Tillbaka till planeringen - gör om gör bättre!

- Nedre nivån med skuggbangårdar slopas ( i alla fall tills vidare)
- Hela banan byggs i stort sett en och samma nivå.
   men med Skultuna station aningen lägre för att få korsande
   spår planskilda 
- Skultunasektionen vrids aningen för att erhålla bättre
   infartsvägar från höger
- Rundkörningsmöjlighet nu mellan Drambo och Skultuna
   via löstagbar bro mellan de övre benen i "E:et"  
-----------------------------

 Nya färgkoder på ritningen
- Befintliga moduler med grönska som tidigare
- Bruna ytor är sektioner som senare skall planeras
   Just nu bara tomma masonitytor med löslagt spår. 

   
Planer för 2015
I planerna ligger att bl.a ersätta de tvära hörnsektionerna som idag har minsta kurvradie 34 cm 

De nya hörnsektionerna får minsta kurvradie på 
c:a 75 respektive 110 cm.

Miljöerna på modulerna är inte bestämda, men en del byggnader från äldre moduler kommer att återanvändas.