The Lowlands Bygge Miljöbilder sidan uppdaterad:  2015-10-16  
Intro Lok och
vagnar
Konstruktion
och spår
Byggnader
Klippark

Sektion A 
Bordobrach

Sektion B 
Lagerbyggnader

Sektion C 
 Thorwick Station Area
 Sektion D -
Thorwick City

Sektion D       -        Thorwick City Center 


 En rätt tung och kompakt sektion som på något sätt knyter samman citykärnan från Thorwick på det lägre planet med Engelsfors på det övre planet

På den allra lägsta nivån fortsätter järnvägslinjen vidare in i tunneln med trafik mot övriga Skottland och England.
   
Ett godståg draget av Class 37:an på väg in förbi Thorwick.
Class 37:an är en Bachmann modell.
   
Utanför verkstäderna vid Thorwick Works står ett par äldre lok
Längst bort växelloket Class 08, och i förgrunden en större Class 40

Båda loken är äldre ommålade Graham Farishmodeller som av olika anledningar numera inte rullar.
   

 

På mellannivån, ovanför verkstäderna ligger affärsgatan "Upper Street" 
    

 

 
  
Fortsätter man högre längs huskomplexen, hamnar man på taknivån där vi möter två parallella världar.
  • På taket huserar de brittiska mattpiskarna och en hobbyträdgårdsmästare
  • Strax bakom hamnar vi uppe vid den svenska delen av anläggningen där det pågår en Street-Art festival
    på en del av bangården som just nu är stängd p.g.a arbeten i tunneln vid utfarten från Engelsfors. 
Troligtvis skymmer den Brittiska dimman oftast dessa båda världar från varandra 
  
Men möjligtvis kan den blåa lilla kuren på gränsen mellan delarna vara en möjlighet att ta sig mellan världarna.