The Lowlands Bygge Miljöbilder sidan uppdaterad:  2015-12-15  
Intro Lok och
vagnar
Konstruktion
och spår
Byggnader
Klippark

Sektion A 
Bordobrach

Sektion B 
Lagerbyggnader

Sektion C 
 Thorwick Station Area
 Sektion D -
Thorwick City

Sektion C   -   Stationsområdet i Thorwick 


 

 Thorwick är huvudort i denna fiktiva del av Lowlandsregionen. 
     

Namnet kan enkelt översättas till Torsvik och anknyter till närheten till Skandinavien och de spår som vikingatiden lämnade i norra Storbritanien
Cyklarna är dock av lite senare datum och kommer från min egen etsproduktion :-)
     
Stationsområdet är byggt med en mix av delar från Metcalfes stationsbyggand och Scalescenes murverksark och stationsbyggnander.
I bakgrunden skymtar den äldrer stadskärnan i form av egenritad kuliss med affärslängor
    
Persontrafiken sköts av en Class 156 Super Sprinter.
En nyinköpt modell från Dapol som utrustats med en Tran-dekoder.
    
Gångbron är en 3D-printad modell från Model Railroad Structures på Shapeways. Rätt så skör att hantera.
    
Ytterligare än Class 156, målad i senaste Scotrail "Saltire" färgshema. En Dapolmodell framtagen i begränsad upplaga för C&M Models i Carlisle. Andra änden på plattformen.
    
Bakgrunderna gör sig på grund av det korta djupet bäst rakt framifrån.
Främst några egenritade husrader med typiska Brittiska "shopfronts" som göms lite av murverket.
Längst bak en lite modifierad lånad bakgrund, jag tror det är en av de mest vanliga från Peco.